Skip to content

Schoolgids

3.
7
3.
1

Onze opleidingen

Het Sondervick College is een school voor vmbo basis/kader, mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium) en internationaal onderwijs.

vmbo basis/kader

De opleiding vmbo basis/kader is gericht op aansluiting op niveau 1 t/m 4 van het mbo. Al in leerjaar 1 gaan leerlingen aan de slag met oriëntatie op beroepen, studierichtingen en mogelijke keuzes. Dit gebeurt tijdens de uren mentorbegeleiding en het vak PPO (Praktische Profiel Oriëntatie).

In leerjaar 3, de bovenbouw, maken leerlingen een keuze uit een van de onderstaande profielen:

- Bouwen, wonen & interieur
- Produceren, installeren & energie
- Zorg & Welzijn

In de bovenbouw van het vmbo wordt gewerkt op praktijkpleinen. Leerlingen volgen ongeveer de helft van de lessen op een plein. De andere helft van de lessen volgen ze in leslokalen.

Er is veel ruimte voor leerlingen om zich te oriënteren op een vervolgstudie. Dit doen we door het organiseren van excursies, bezoeken aan organisaties en bedrijven. In leerjaar 3 lopen leerlingen twee weken arbeidsoriëntatie en in leerjaar 4 hebben zij twee weken vakoriëntatie.

Na de bovenbouw stromen de meeste leerlingen door naar het mbo. Dat kan niveau 2, 3 of 4 zijn, afhankelijk van hun niveau en resultaten.

mavo

De opleiding mavo is gericht op doorstroming naar het mbo of het havo. Leerlingen kunnen hierbij kiezen uit een theoretische leerweg (optimale doorstroom naar havo) of een gemengde leerweg (optimale doorstroom naar mbo niveau 4).

Binnen de gemengde leerweg kunnen leerlingen kiezen uit een van de onderstaande profielen:

- Bouwen, wonen & interieur
- Produceren, installeren & energie
- Zorg & Welzijn

havo

Op de havo ontwikkel je vaardigheden en leer je verantwoordelijkheid nemen, waardoor je klaar bent voor de toekomst. De opleiding havo is gericht op doorstroming naar het hoger beroepsonderwijs. We organiseren speciale ondersteuning die is gebaseerd op de uitgangspunten van het platform Havisten Competent (www.havistencompetent.nl). Deze ondersteuning is vooral gericht op een verdere ontwikkeling van studievaardigheden en het zicht krijgen op het beroepsperspectief na het HBO.

Gedurende het eerste schooljaar havo/vwo worden studievaardigheden, de reguliere schoolvakken, maatwerklessen, het excellent programma, onderzoek oriëntatie en klassieke culturele vorming aangeboden. In het tweede leerjaar van de havo/vwo brugklas kun je kiezen voor het gymnasiumtraject. Er zijn dan extra vakken Grieks en Latijn. Gedurende de tweede klas maak je samen met de mentor, de keuze voor havo,atheneum of gymnasium.

De bovenbouw van de havo staat in het kader van zelfstandig werken aan de afronding van je examen en de overstap naar het hbo. Docenten zullen daarom meer en meer de rol van studiecoach en begeleider van het leerproces vervullen. Vanaf leerjaar 4 volg je niet meer alle vakken maar een pakket aan vakken.

Een pakket bestaat uit:
Een gemeenschappelijk deel voor alle leerlingen.
Een profieldeel met enkele profielspecifieke vakken en keuzevakken.
De vrije ruimte met één of twee keuzevakken.

Er is keuze uit de volgende profieldelen met de mogelijkheid om meerdere profielen te combineren:
- C&M:cultuur en maatschappij
- E&M:economie en maatschappij
- N&G:natuur en gezondheid
- N&T:natuur en techniek
- Combinatie C&M met E&M of N&G met N&T is ook mogelijk.

Voor havo-leerlingen is samenwerken een belangrijke vaardigheid; het is een voorbereiding op de werkvloer. In verschillende projecten, opdrachten en het profielwerkstuk komt samenwerking naar voren.

Op het Sondervick College hebben alle vierdejaars leerlingen Havo in Praktijk. Tijdens deze lessen gaan ze aan de slag met echte praktijkopdrachten.

Na de bovenbouw stromen de meeste leerlingen door naar het hbo.

vwo (atheneum en gymnasium)

De opleiding vwo is gericht op doorstroom naar het wetenschappelijk onderwijs. Leerlingen kunnen kiezen voor een atheneum- of gymnasiumopleiding, waarbij beide varianten ook tweetalig gevolgd kunnen worden.

Gedurende het eerste schooljaar havo/vwo worden de reguliere schoolvakken, maatwerklessen, het excellent programma, wetenschapsoriëntatie en klassieke culturele vorming aangeboden. In het tweede leerjaar van de brugklas havo/vwo kun je kiezen voor het gymnasiumtraject. Er zijn dan extra vakken Grieks en Latijn. Gedurende de tweede klas maak je samen met de mentor, de keuze voor havo, atheneum of gymnasium.

In de bovenbouw leren leerlingen zelfstandig te werken en gebruik te maken van uiteenlopende informatiebronnen ter voorbereiding op een studie aan het hoger beroepsonderwijs of aan de universiteit. De rol van de docent verschuift daarom meer richting studiecoach en begeleider van het leerproces.

Vanaf leerjaar 4 volg je niet meer alle vakken maar een pakket aan vakken. Een pakket bestaat uit:
- Een gemeenschappelijk deel voor alle leerlingen.
- Een profieldeel met enkele profielspecifieke vakken en keuzevakken.
- De vrije ruimte met één of twee keuzevakken.

Er is keuze uit de volgende profieldelen met de mogelijkheid om meerdere profielen te combineren:
- C&M: cultuur en maatschappij
- E&M: economie en maatschappij
- N&G: natuur en gezondheid
- N&T: natuur en techniek
- Combinatie C&M met E&M of N&G met N&T is ook mogelijk.

Leerlingen leren onder meer onderzoek te doen, te argumenteren en te debatteren. Ook leren ze samenwerken met anderen. Dit zijn onmisbare vaardigheden op de universiteit, maar ook later in hun carrière.

sondervick international school

Onze internationale school is voor leerlingen tussen de 11 en 15 jaar, waarvan één van de ouders een internationale achtergrond heeft. Er is de intentie om tijdelijk in Nederland te verblijven. Leerlingen worden opgeleid voor een Engels diploma. Na 4 jaar ontvangen ze het MYP diploma en na 6 jaar sluiten ze af met een IB-CP diploma of IB-DP diploma dat leerlingen voorbereid op hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. De eerste drie jaar is de helft van de lessen in het Nederlands; de andere helft is in het Engels. We volgen de IMYC methode waarin we vakoverstijgend werken met thema’s.

IMYC

Het International Middle Years Curriculum (IMYC) is een onderwijsconcept voor leerlingen van 11 tot en met 15 jaar, dat opgebouwd is rondom de behoeftes van het tienerbrein. In een schooljaar werken we aan vier units. Elke unit is opgebouwd rondom een thema en een Big Idea, een uitdagend concept dat fungeert als link tussen de vakken. Iedere unit duurt 8-9 weken en we stellen steeds een ander wereldthema centraal. Zo kunnen leerlingen zich goed in het thema verdiepen en leren ze echt over de grenzen van de verschillende vakken heen te kijken. Na een korte introductie volgt er een leuke en leerzame startactiviteit.

Leerlingen gaan daarna verder met het thema in de lessen. Ter afsluiting maken ze (samen) een eindopdracht waarin ze laten zien wat ze over het thema hebben geleerd. We sluiten het thema vervolgens af met een leuke activiteit.
In het eerste leerjaar werken we met de volgende thema’s:
· Discovery;
· Collaboration;
· Adaptability;
· Creativity

Onze ambitie is om leerlingen voor te bereiden op een internationaal leven, waarin ze een actieve rol als wereldburger kunnen nemen. Om deze doelen te bereiken besteden wij nadrukkelijk aandacht aan bepaalde vaardigheden en competenties. Het programma bouwt voort op de ‘International Goals’ en de ‘persoonlijke doelen’ van IMYC zoal kennis en begrip van culturen en het ontwikkelen van het vermogen om te gaan met mensen die anders zijn dan jezelf.

Dutch Language and Culture

We besteden veel aandacht aan de Nederlandse taal en cultuur. Bijvoorbeeld via het vak Dutch Language and Culture (DLC). Dit bevordert de integratie van internationale leerlingen. Het Nederlands van de leerlingen dient minimaal aan niveau A1 volgens CEFR-criteria te voldoen. Het Engels van leerlingen dient minimaal aan niveau A2 volgens ERK-criteria te voldoen.

Schoolkosten

Deze wijken af van de schoolkosten van het Sondervick College en zijn terug te vinden op de website.

Alle informatie is in het Engels beschikbaar op onze speciale site: www.sondervickinternational.nl.

Bijgewerkt op: 17 juni 2024