Skip to content

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Loopbaancompetenties ontwikkelen

Wij bieden je een uitgebreid Loopbaan Oriëntatie Begeleidingsprogramma (LOB). Hierin staat het ontwikkelen van loopbaancompetenties centraal. Op deze manier heb je aan het einde van je schoolperiode een goed beeld van jezelf, het aanbod van opleidingen én de arbeidsmarkt. Zo helpen we je om een passende studiekeuze te kunnen maken.

Activiteiten LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)

Het decanaat organiseert, begeleidt en ondersteunt de onderstaande activiteiten. De activiteiten kunnen per opleiding verschillen.

Decanaat

Het decanaat houdt zich bezig met loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Onze leerlingen worden primair door de mentoren begeleid bij hun profielkeuze en studiekeuze. De decanen ondersteunen de mentoren daarbij en adviseren waar nodig. Daarnaast organiseert het decanaat diverse LOB-gerelateerde interne en externe voorlichtingsbijeenkomsten en oriëntatiedagen voor leerlingen en/of hun ouders, bijvoorbeeld over studiefinanciering, profiel-, vakken-, en beroepenvoorlichting. Ook attendeert zij mentoren, vakdocenten en leerlingen op relevante activiteiten van hogere onderwijsinstellingen voor aankomende studenten. 

Decanenportal
Meer informatie is te vinden op de studiekeuzeapp van lyceolob.nl. Via deze website kunt u meekijken in de vordering van uw zoon/dochter op het gebied van LOB. Op de site staat informatie over open dagen en meeloopdagen van vervolgonderwijs. 

Ouders kunnen met het leerlingnummer, dat op het pasje van hun zoon/dochter staat, ook inloggen op deze website. Uw zoon/dochter heeft een eigen wachtwoord voor deze site.

Voor specifieke informatie kunnen leerlingen terecht bij de decanen, mevrouw Stals-Stolk (havo/vwo) sstals@sondervick.nl en meneer Thijssen (vmbo/mavo) hthijssen@sondervick.nl.

Vakkenvoorlichting havo en vwo

In leerjaar 3 maken leerlingen een profielkeuze. Om tot een goede keuze te komen is het belangrijk om te weten wat de vakken in de bovenbouw betekenen.

In onderstaande filmpjes geven de vakdocenten informatie over de vakken in de bovenbouw van havo en vwo.

Alfa en bèta havo
Alfa en bèta vwo
Gamma en kunst

Heb je vragen? Dan kun je terecht bij mevrouw Stals. Haar emailadres is sstals@sondervick.nl.