Skip to content

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Met LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) begeleiden we onze leerlingen bij hun zoektocht naar de vervolgopleiding die het beste bij hen past.

Loopbaancompetenties ontwikkelen

Onze leerlingen zijn vanaf leerjaar 1 bezig met vragen. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Wat vind ik belangrijk?

Door antwoord te krijgen op deze vragen ontwikkelen zij loopbaancompetenties. Zo kunnen ze hun talenten ontdekken om een juiste keuze voor een vervolgopleiding en beroep te maken. Ook vergroot het hun motivatie. Iedere opleiding op het Sondervick College geeft LOB op haar eigen manier vorm.

Activiteiten LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)

Het decanaat organiseert, begeleidt en ondersteunt de onderstaande activiteiten. De activiteiten kunnen per opleiding verschillen.

Decanaat

Het decanaat houdt zich bezig met loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Onze leerlingen worden primair door de mentoren begeleid bij hun profielkeuze en studiekeuze. De decanen ondersteunen de mentoren daarbij en adviseren waar nodig. Daarnaast organiseert het decanaat diverse LOB-gerelateerde interne en externe voorlichtingsbijeenkomsten en oriëntatiedagen voor leerlingen en/of hun ouders, bijvoorbeeld over studiefinanciering, profiel-, vakken-, en beroepenvoorlichting. Ook attendeert zij mentoren, vakdocenten en leerlingen op relevante activiteiten van hogere onderwijsinstellingen voor aankomende studenten. 

Decanenportal
Meer informatie is te vinden op de studiekeuzeapp van lyceolob.nl. Via deze website kunt u meekijken in de vordering van uw zoon/dochter op het gebied van LOB. Op de site staat informatie over open dagen en meeloopdagen van vervolgonderwijs. 

Ouders kunnen met het leerlingnummer, dat op het pasje van hun zoon/dochter staat, ook inloggen op deze website. Uw zoon/dochter heeft een eigen wachtwoord voor deze site.

Voor specifieke informatie kunnen leerlingen terecht bij de decanen, mevrouw Stals-Stolk (havo/vwo) en meneer Thijssen (vmbo/mavo).

Vakkenvoorlichting havo en vwo

In leerjaar 3 maken leerlingen een profielkeuze. Om tot een goede keuze te komen is het belangrijk om te weten wat de vakken in de bovenbouw betekenen.

In onderstaande filmpjes geven de vakdocenten informatie over de vakken in de bovenbouw van havo en vwo.

Alfa en bèta havo
Alfa en bèta vwo
Gamma en kunst

Heb je vragen? Dan kun je terecht bij de decaan. Het emailadres van de decaan dat je in het filmpje ziet is oud. De huidige decaan is mevrouw Stals. Haar emailadres is sstals@sondervick.nl.
De methode is veranderd van Qompas naar lyceolob.nl