Skip to content

Missie

Het Sondervick College biedt meer dan goed onderwijs vanuit een vertrouwde en ambitieuze leer- en werkomgeving. Medewerkers en leerlingen mogen zijn wie ze zijn, zodat ze zelfbewust en met vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

Het Sondervick College maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Onze identiteit wordt bepaald door de vier pijlers in het strategische beleid van OMO, beschreven in Koers 2023. De vier pijlers zijn: goed onderwijs, goed mens, goed leven, goed handelen.

Kernwaarden
De kernwaarden waar we voor staan en die samenhangen met onze missie en onze identiteit, zijn:

  • vertrouwen
  • ambitieus
  • verbinding
  • verantwoordelijkheid

Visie
In onze visie formuleren wij drie strategische thema’s waar we de komende jaren aan werken:

  • meer dan goed onderwijs
  • ondernemend groeien
  • wereldburgerschap tussen Brainport en de Kempen

Schoolplan
De visie, missie en kernwaarden staan beschreven in ons schoolplan. Een korte samenvatting van dit schoolplan kun je in onderstaande animatie bekijken.