Skip to content

Missie

Op naar een eigen plaats in de maatschappij

De vereniging OMO bereidt alle leerlingen met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor op het vervolgonderwijs en een eigen plaats in de maatschappij.

Vanuit deze missie geeft het Sondervick College vorm aan haar identiteit, samengevat in:

Ik op het Sondervick
Jij op het Sondervick
Wij op het Sondervick

Samen ontwikkelen, samen verder komen. Leerlingen, ouders en docenten. Wij willen voor al onze leerlingen de beste school zijn.