Skip to content

Schoolgids

3.
7
3.
6

Onderwijstijd

Verplichte onderwijstijd

Het schooljaar bestaat meestal uit 40 schoolweken. Niet in alle weken is sprake van effectieve onderwijstijd. Dit is o.a. het gevolg van feestdagen, studiedagen, proefwerkweken, rapportvergaderingen, enzovoort. Binnen onze opleiding bewaken we de norm van 3700 (vmbo en mavo), 4700 (havo) en 5700 (vwo) uren per schoolloopbaan. Wij beperken en voorkomen zoveel mogelijk de lesuitval. Daarvoor is een aantal maatregelen genomen zoals:

– Opvang door een docent die op dat moment geen les heeft (vervangdocent).
– Verdeling van de klas over andere lesgroepen (studielokaal).
– Opvang van de klas in een aparte studieruimte (OLC).

Daarnaast hechten we als school veel belang aan het voorkomen en tegengaan van verzuim. Het verzuim van leerlingen wordt geregistreerd in Magister. Indien een leerling te vaak te laat, absent of ziek is volgen er maatregelen. De mentor en leerlingcoördinator monitoren dit. Hierin werken wij samen met de schoolarts en de adviseur leerplicht.

Lessentabellen

De lessentabellen zijn te vinden op onze website:
vmbo/mavo
havo/vwo

Lestijden, vakanties en studiedagen

Ook deze vind je op onze website.

Bijgewerkt op: 20 juni 2024