Skip to content

Aanmelden

Aanmelden leerlingen leerjaar 1 voor schooljaar 2024 - 2025

In de week van 25 maart tot en met 31 maart zijn de leerlingen aangemeld. Wil je jouw kind nog aanmelden voor leerjaar 1 bij het Sondervick College? Mail dan naar aanmelden@sondervick.nl. Het is fijn als je je telefoonnummer doorgeeft, zodat wij contact kunnen opnemen. 

Tijdpad aanmeldingen 

Woensdag 3 april 2024
Centrale loting en toewijzing

Donderdag 4 april 2024
De uitslag van de aanmelding, loting en toewijzing wordt om 12.00 uur bekend gemaakt in LDOS. 
Per mail ontvang je een aanvullend aanmeldformulier van ons. Hierop kun je bijvoorbeeld aangeven bij wie je kind in de klas wil of welke ondersteuningsbehoefte je kind heeft. 

April 2024
Na de toewijzing neemt de toelatingscommissie van het Sondervick College contact op met de basisschool. Van alle leerlingen wordt het OKR besproken en worden eventuele specifieke ondersteuningsbehoeftes in kaart gebracht. 

Woensdag 8 mei 2024
De uitslag van de toelating wordt verstuurd. 

Woensdag 19 juni 2024 (tijd n.t.b.)
Kennismakingsmiddag voor brugklasleerlingen. 

Dinsdag 25 juni 2024
Informatieavond ouders nieuwe leerlingen leerjaar 1.

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op via aanmelden@sondervick.nl of via telefoonnummer 040-230 9444.

For information on how to register for Sondervick International School, please check the Sondervick International site.

 

Aanmelden hogere leerjaren schooljaar 2024-2025 

De aanmeldweek voor VO leerlingen die een overstap maken vanuit een andere school is van 20 tot 24 mei. De aanmeldperiode is nu dan ook gesloten. 

Deze aanmelding is voor leerlingen die het advies hebben gekregen om zich aan te melden op een andere school in verband met: 

– Overstap naar een ander onderwijsniveau
– Profiel- of sectorkeuze;
– Ondersteuningsbehoefte;
– Wens van leerling of ouders.

De manager onderwijs van de betreffende afdeling neemt na ontvangst van het formulier de aanmelding verder in behandeling. 
Binnen 6 weken na de aanmelding (uiterlijk 3 juli 2024) sturen wij per e-mail een bericht of jouw zoon of dochter geplaatst kan worden op onze school. We gaan hierbij uit van het aantal beschikbare plaatsen en of de leerling past binnen ons onderwijs aanbod en ondersteuningsprofiel.   

Als je nog vragen hebt over het aanmelden voor hogere leerjaren, stuur dan gerust een mail naar aanmelden@sondervick.nl


Verhuizing

Verhuis je naar Veldhoven of omstreken en wil je je kind om deze reden bij ons aanmelden? Graag ontvangen wij dan een ingevuld inschrijfformulier. De betreffende manager onderwijs van de afdeling waarvoor je je kind aanmeldt, neemt dan contact op. Ook wordt er contact opgenomen met de huidige school.  

Aanmelding voor huidig schooljaar

Geen plaats meer vrij in de volgende klassen in schooljaar 2023-2024

vmbo kader leerjaar 3,4
vmbo basis leerjaar 3, 4
mavo leerjaar 2
mavo leerjaar 4
havo/vwo 2

Beschikbaarheid is altijd onder voorbehoud en afhankelijk van profielkeuze. Neemt gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan via een mail naar aanmelden@sondervick.nl