Skip to content

Aanmelden

Aanmelden leerlingen leerjaar 1 voor schooljaar 2024 - 2025

Tijdens de centrale aanmeldweek van 25 tot 31 maart 2024 kun je je kind aanmelden bij onze school. Je kunt je kind vanuit huis aanmelden via LDOS. Vanuit de basisschool ontvang je hiervoor de inloggegevens. Op maandag 25 maart kan het ook hier op school. Je kunt hiervoor een afspraak maken via een link die hier komt te staan vanaf 18 maart (neem dan wel de LDOS inloggegevens mee). Een aanmeldgesprek is niet verplicht en wij hanteren geen voorrangsregels.  

Dit jaar is het aanmelden op een middelbare school nét even anders dan normaal. We gaan in Eindhoven Kempenland gebruik maken van een centraal systeem voor het aanmelden, loten en toewijzen. In deze folder lees je hier meer informatie over. Scholen geven vooraf aan hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn. Bij de scholen waar meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen wordt er geloot.  Wij hebben voldoende capaciteit voor nieuwe leerlingen waardoor wij, naar verwachting, alle leerlingen die zich aanmelden kunnen plaatsen. 

Ondersteuningsbehoefte
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte melden zich op dezelfde data aan als andere leerlingen. Je kunt vooraf een oriënterend gesprek plannen als er twijfels zijn of een school tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte. Via een mail naar aanmelden@sondervick.nl kun je aangeven een gesprek te willen plannen.

Wat gebeurt er na de inschrijving?

Woensdag 3 april 2024
Centrale loting en toewijzing

Donderdag 4 april 2024
De uitslag van de aanmelding, loting en toewijzing wordt om 12.00 uur bekend gemaakt in LDOS. 

April 2024
Je ontvangt een aanvullend aanmeldformulier van ons. Hierop kun je bijvoorbeeld aangeven bij wie je kind in de klas wil. 
Gesprekken met de basisscholen vinden plaats.

Woensdag 8 mei 2024
Ouders/verzorgers ontvangen de uitslag van de toelating.

Woensdag 19 juni 2024 (tijd n.t.b.)
Kennismakingsdag voor brugklasleerlingen. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via aanmelden@sondervick.nl of via telefoonnummer 040-230 9444.

Op onze kennismakingskalender vind je alle activiteiten die we gepland hebben.  

Aanmelding hogere leerjaren

De aanmeldweek voor VO leerlingen die een overstap maken vanuit een andere school is van 20 tot 24 mei. In die week vind je hier een online aanmeldformulier waarmee je je kind bij ons kunt aanmelden. De manager onderwijs van de betreffende afdeling neemt na ontvangst van het formulier de aanmelding verder in behandeling.  

Uiterlijk 3 juli versturen we de uitslag van de toelating.  
Als je nog vragen hebt over het aanmelden voor hogere leerjaren, stuur dan gerust een mail naar aanmelden@sondervick.nl

Aanmelding voor huidig schooljaar

Geen plaats meer vrij in de volgende klassen in schooljaar 2023-2024

vmbo kader leerjaar 3,4
vmbo basis leerjaar 3, 4
mavo leerjaar 2
mavo leerjaar 4
havo/vwo 2

Beschikbaarheid is altijd onder voorbehoud en afhankelijk van profielkeuze. Neemt gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan via een mail naar aanmelden@sondervick.nl