Skip to content

Ouderparticipatie

In samenwerking met ouders

Wij nodigen ouders uit om hun mening te geven over bijvoorbeeld de ontwikkeling van onze school, het onderwijsaanbod, de organisatie van de school en de financiën. Er zijn verschillende participatiemogelijkheden. Heb je vragen, neem dan contact op met de ouderraad.

Klankbordgroep

Per opleiding (vmbo, mavo, havo en vwo) is er een klankbordgroep die bestaat uit ouders en docenten of medewerkers van de desbetreffende opleiding. In de klankbordgroep worden relevante en actuele thema’s besproken die in de opleiding spelen. De klankbordgroepen komen drie keer per jaar bij elkaar.

U kunt zich per mail aanmelden via: info@sondervick.nl

Graag vernemen wij uw naam en de naam van uw kind en de klas waarin hij/zij zit.

Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders die zich informerend, ondersteunend en adviserend inzet voor het hele Sondervick College. Denk hierbij aan ondersteuning tijdens de diploma-uitreiking en de kerstviering.

Ieder jaar zijn er gemiddeld drie ouderraadvergaderingen. Deze vinden steeds plaats een aantal weken nadat de klankbordgroepen bij elkaar zijn geweest. De ouderraad gebruikt de input vanuit de verschillende klankbordgroepen en denkt met de school mee op verschillende thema’s.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school. Bijvoorbeeld het onderwijs, de begroting, de overgangsnormering, het excursiebeleid, de veiligheid in en om de school en de vrijwillige ouderbijdrage. De MR bestaat uit vier leerlingen, vier ouders en acht Sondervick-medewerkers.

Heb je vragen, neem dan contact op met de MR: mrsondervick@sondervick.nl