Skip to content

Ouderparticipatie

Ouderteam

We hechten veel waarde aan de samenwerking met ouders/verzorgers. Daarom werken we met een ouderteam. Ouders die in het ouderteam zitten ontvangen regelmatig uitnodigingen van school om deel te nemen aan klankbordbijeenkomsten, het organiseren van themabijeenkomsten of om mee te helpen met excursies en activiteiten. Zo kunnen ouders op een laagdrempelige manier meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen en helpen bij activiteiten op de school van hun kind. Wilt u aansluiten bij het ouderteam? Stuur dan een mail naar info@sondervick.nl.

De klankbordbijeenkomsten vinden komend schooljaar op de volgende momenten plaats:

– dinsdag 14 november 2023
– donderdag 29 februari 2024
– woensdag 29 mei 2024

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school. Bijvoorbeeld het onderwijs, de begroting, de overgangsnormering, het excursiebeleid, de veiligheid in en om de school en de vrijwillige ouderbijdrage. De MR bestaat uit vier leerlingen, vier ouders en acht Sondervick-medewerkers.

Heb je vragen, neem dan contact op met de MR: mrsondervick@sondervick.nl