Skip to content

Nieuws

Extra studiebegeleiding

De afgelopen twee schooljaren zijn door corona nogal anders verlopen dan gebruikelijk. Voor een aantal leerlingen heeft dat ertoe geleid dat ze achterstanden hebben opgelopen

Lees Meer »

Klankbordgroepen

Op onze school zijn klankbordgroepen actief. Ouders van leerlingen uit een bepaald leerjaar gaan in gesprek met de voor dat leerjaar verantwoordelijke manager onderwijs.

Lees Meer »