Skip to content

Schoolgids

3.
7
3.
3

Burgerschapsvorming

Op het Sondervick College vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen als wereldburger. Ons onderwijs is erop gericht om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen.
Kernkwaliteiten hierin zijn een open mind hebben, contacten onderhouden met anderen en elkaar wederzijds respecteren.

Burgerschapsestafette

Om burgerschap een meer prominentere rol binnen het onderwijs te geven werken we met de burgerschapsestafette. Dit initiatief houdt in dat vanaf de brugklas de leerlingen bij alle vakken bezig zijn met (vakgerelateerde) morele dilemma’s die worden besproken aan de hand van een dialoog. De introductie van de estafette start voor alle leerjaren in de eerste periode van de brugklas. Daarna wordt het ‘stokje overgedragen’ naar de andere vakken. Elk vak zal (minimaal) één keer in de onderbouw en één keer in de bovenbouw een (vakgerelateerd) moreel dilemma behandelen.

Burgerschapsambassadeur

Binnen de school zijn er twee docenten die de rol van burgerschapsambassadeur vervullen.
Voor havo/vwo: Linsy Schats lschats@sondervick.nl
Voor vmbo/mavo: vacature

Bijgewerkt op: 14 juni 2024