Skip to content

Verlof aanvragen

Hoe vraag ik verlof aan?

Een verzoek voor regulier verlof moet minimaal drie dagen voorafgaand aan het verlof schriftelijk door de ouders te worden aangevraagd bij de verzuimcoördinator. Er kan regulier verlof worden gegeven voor bijvoorbeeld een bruiloft of begrafenis. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Verlof voor het bezoek aan een huisarts, orthodontist, tandarts of ziekenhuis kan ook verleend worden. Wel heeft het onze voorkeur dat deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Verlof in deze gevallen wordt niet toegestaan als er een toets gepland staat in Magister, of tijdens toets- en schoolexamenweken.

Waar dien ik de verlofaanvraag in?

Zit uw kind in de brugklas? Dan dient u het verlof via onderstaand verlofformulier in bij de verzuimcoördinator van gebouw D verzuimd@sondervick.nl

Zit uw kind op vmbo of mavo leerjaar 2 t/m 4? Dan dient u het verlof via onderstaand verlofformulier in bij de verzuimcoördinator van gebouw E verzuime@sondervick.nl

Zit uw kind op havo of vwo leerjaar 2 t/m 6? Dan dient u het verlof via onderstaand verlofformulier in bij de verzuimcoördinator van gebouw A verzuima@sondervick.nl

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen volgens de leerplichtwet

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Maakt een leerling gebruik van deze vorm van extra verlof, dan moet dit minimaal drie dagen van te voren door zijn/haar ouders worden gemeld bij de manager onderwijs.

Meer informatie: Leerplicht Veldhoven