Skip to content

Verzekeringen

Informatie verzekeringen

Voor informatie over verzekeringen kun je de onderstaande documenten downloaden.

* Het Sondervick College heeft geen annuleringsverzekering. Ouders dienen hier zelf voor te zorgen.

Algemene aansprakelijkheidsverzekering

De Raad van Bestuur heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Marsh voor ondergeschikten (personeel en vrijwilligers). Deze verzekering dekt schade als de ondergeschikte aansprakelijk is voor beschadiging, teniet of verloren gaan van zaken (zaakschade) dan wel letsel of benadeling van gezondheid (personenschade). Schades moeten onmiddellijk aan de school worden gemeld. De school meldt de schade bij de verzekeringsmaatschappij.

Reisverzekering

Het Sondervick College heeft een doorlopende reisverzekering. Dit betekent dat leerlingen tijdens schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd zijn tegen personenschade en zaakschade. Vind je de dekking van deze verzekeringen onvoldoende, dan dien je als ouder zelf voor bijverzekering zorg te dragen. Voor andere of hogere vergoedingen kan het Sondervick niet aansprakelijk worden gesteld.

Stageverzekering

Voor leerlingen die stage lopen heeft het Sondervick College een verzekering. Werkoriëntatieprojecten korter dan 15 dagen zijn verzekerd onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering. Daarbij wordt de aansprakelijkheid aangenomen als ten aanzien van de aansprakelijkheid niets afzonderlijks is geregeld in de stageovereenkomst. Voor stages langer dan 15 dagen heeft het Sondervick College en stageverzekering die geldt als de aansprakelijkheid wordt geregeld d.m.v. een stageovereenkomst. Als daar niets over geregeld is, rust de aansprakelijkheid bij de werkgever (het stagebedrijf).

Scholierenongevallenverzekering

Het Sondervick College heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering.