Skip to content

Minilesjes tweetalig onderwijs

TTO, let's give it a go!

Goede kennis van het Engels wordt steeds belangrijker. Steeds meer vervolgstudies worden in het Engels gegeven. Ook in het bedrijfsleven is Engels steeds vaker de voertaal. Tweetalig onderwijs geeft je een goede start. Met twee talen kun je de hele wereld aan. Maar het is niet alleen de Engelse taal die bij tweetalig onderwijs centraal staat. In de lessen is ook veel aandacht voor wereldburgerschap.

Op havo en vwo
Op het Sondervick College kun je tweetalig onderwijs volgen op havo en vwo. Je krijgt veel vakken zoals bijvoorbeeld biologie, geschiedenis en gym in het Engels. Je zult merken dat het al snel heel gewoon is om steeds Engels te praten.

Ervaar het zelf!
Denk je nu, hoe werkt dat in de praktijk? Zou ik dat echt kunnen? Zou ik dat wel leuk vinden? Tijdens de proefmiddag TTO kun je het zelf ervaren! Op woensdagmiddag 11 januari van 15.00 uur tot 16.30 uur bieden we leerlingen van groep 7 en 8 de mogelijkheid om een aantal TTO-lesjes te volgen. Geschiedenis bijvoorbeeld, maar dan in het Engels. Dan krijg je een beetje een idee hoe dat gaat.

Informatieavond ouders
Heeft jouw kind interesse in tweetalig onderwijs? Dan nodigen we je van harte uit voor de informatieavond voor ouders op woensdagavond 11 januari  Je krijgt dan meer informatie en mag ook zelf weer even de schoolbanken in om te ervaren hoe een TTO-les opgebouwd is. De avond start om 19.00 uur.

Zit je in groep 7 of 8? Er is nog veel meer te doen!