Skip to content

Leerlingparticipatie

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een kleine groep leerlingen uit verschillende leerjaren uit alle opleidingen. Zij spreken regelmatig met de schoolleiding, organiseren verschillende acties en helpen bij de organisatie van feesten. Daarnaast kunnen leerlingen bij de raad terecht met tips, tops of vragen over de school via Leerling voor leerling.

Wil jij je aanmelden, heb je tips, tops of vragen, dan kun je contact opnemen met de leerlingenraad.

Leerling voor leerling

Heb jij tips, tops of vragen over de gang van zaken op onze school? Dan kun je deze voorleggen of stellen aan Leerling voor leerling. Alle opmerkingen worden behandeld door de Leerlingenraad. Je opmerking kan bijvoorbeeld gaan over veiligheid, voorzieningen of lessen. Het is geen platform om te klagen over school, maar wel een plek waar je terecht kunt met opmerkingen over iets dat je is opgevallen op school, wat in het belang is van meerdere leerlingen. De leerlingenraad gaat vervolgens met jouw melding aan de slag en laat je weten wat er mee gedaan wordt.