Skip to content

Vrijwillige ouderbijdrage

Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter op veel punten meer bieden dan wettelijk vereist is. Daarom bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, educatieve excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school om een vrijwillige ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

De nota voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen ouders vanuit OMO (Ons Middelbaar Onderwijs).

Toelichting op de vrijwillige ouderbijdrage