Sportklas op waterski

Algemeen

Afgelopen schooljaar hadden de leerlingen van de sportklas op woensdagmiddag samen veel lol. Ze maakten daarbij ook kennis met nieuwe sporten. Op 29 juni ging de reis naar Aquabest om te gaan waterskiën! 

Op een zonnige, warme dag gingen de leerlingen enthousiast van start. In het begin was het best moeilijk, maar na een mooi waterballet konden de meeste leerlingen goed overweg met de lange latten. Die ene bocht was voor veel leerlingen nog wel een uitdaging. Maar uiteindelijk werd ook de bocht door een aantal leerlingen getrotseerd!

We kijken terug op een heel mooi uitstapje!

Lijkt het jou ook leuk om bij de sportklas aan te sluiten? Neem contact op met meneer Zijderveld of stuur een mail aan sportklas@sondervick.nl

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Slagingspercentages

Algemeen

We zijn trots op de examenresultaten die behaald zijn. De leerlingen namen vorige week tijdens een feestelijke bijeenkomst hun diploma in ontvangst. We wensen hen een mooie toekomst! 

vmbo basisberoepsgerichte leerweg : 100%
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg: 100%
vmbo leerwerktraject: 100%
mavo: 99%
havo: 97%
vwo: 96%

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Tevredenheidsonderzoek 2021-2022

Algemeen

Hoe tevreden zijn ouders en leerlingen? Wat gaat goed? Wat kunnen we verbeteren? We hielden in het voorjaar van 2022 een tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen. We informeren u graag over de resultaten. De volledige rapportage (per opleiding) leest u terug op scholen op de kaart.nl .

Onderwijs
Leerlingen vinden dat docenten in de les te weinig aansluiten op nieuws en actualiteiten. Bij alle opleidingen scoren we hier onvoldoende op. Het gebruik van computers in de les scoort hoog. We zien dat het gebruik van laptops ter ondersteuning van het onderwijs over het algemeen goed geïntegreerd is in het aangeboden onderwijs. Sommige havo-leerlingen zouden nog meer inzet van ict tijdens de les willen.

Mentoren
Ouders en leerlingen zijn over het algemeen heel erg tevreden over de begeleiding die we onze leerlingen geven. We hebben goed zicht op onze leerlingen en weten waar en wanneer ze wat extra hulp nodig hebben. De mentor is betrokken en de lijntjes zijn kort.

Veiligheid
Leerlingen voelen zich veilig op school. Ze voelen dat ze zichzelf mogen zijn en geven aan dat er weinig gepest wordt. Op het moment dat er toch een incident is, zijn de leerlingen tevreden over het optreden door de school.

De resultaten. En hoe nu verder?
De uitslagen van het onderzoek zijn onderwerp van gesprek in teambijeenkomsten van docenten. Er zijn verbeterdoelstellingen geformuleerd die opgenomen zijn in het teamplan. Schoolbreed gaan we kijken hoe we structureel beter in de les kunnen inspelen op actualiteiten.

Heeft u na het lezen van deze resultaten zaken waar u nog extra aandacht voor wilt vragen? Wilt u dieper ingaan op bepaalde onderwerpen? Dan nodigen wij u van harte uit om samen met andere ouders tijdens de klankbordgroep met ons in gesprek te gaan.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Sondervick College wint Grand Challenge 2022

Algemeen

Middelbare scholieren van de Brainportscholen uit de regio konden ook dit jaar weer meedoen aan de Grand Challenge. Dit keer kregen zij de uitdaging om een innovatieve oplossing te bedenken voor de vraag ‘Wat eten we over 20 jaar?’.

Presentatie voor de jury
Vrijdag 10 juni presenteerde middelbare scholieren (op basis van voorselectie door de scholen) hun ontwerpen en ideeën bij de Phood Farm, Eindhoven. Scholieren van vijf Brainportscholen accepteerden de uitdaging om na te denken over hoe onze voedsel productie efficiënter kan en hoe wij de productie processen kunnen verbeteren om verspilling tegen te gaan. Daarnaast dachten ze na over welke technologieën ingezet zouden kunnen worden en natuurlijk over hoe voedsel er over twintig jaar uit zal zien. In het kort: Wat eten we over 20 jaar? De scholen leverden uiteindelijk ieder twee teams op die in de finale de strijd aangingen met elkaar.

Drie juryleden (Business Developer en Onderwijscoördinator, Anne Terhorst van Foodtech Brainport, Sr. projectleider Lianne van de Wittenboer van Brainport Development en Jos Hakkennes, oud-directeur van Phood Farm, Eindhoven) beoordeelden de presentaties op niveau, methodiek, originaliteit, haalbaarheid, innovativiteit, creativiteit, techniek en psychologie.

Winnaar categorie onderbouw
De jury riep team 1 van het Sondervick College uit tot winnaar in de categorie onderbouw. Marlie, Gwenn, Lynn en Valerie uit hv1c onderzochten verschillende onderdelen door middel van interviews. Zij stelden de vraag of mensen insecten willen eten in de toekomst Mensen zullen meer groenten en kweekvlees gaan eten. Ook onderzochten ze hoe verpakkingen duurzamer kunnen. Al met al werden er leuke innovatieve ideeën gepresenteerd. Het Jan van Brabant werd uitgeroepen tot winnaar in de categorie bovenbouw.

De winnaars ontvingen een kleine attentie voor het meedoen. Alle presenterende leerlingen ontvingen bovendien een officieel deelnamecertificaat.

Wat is een brainportschool?
Brainportscholen werken structureel aan de ontwikkeling van 21st century skills en de verbinding met de omgeving. Ze werken intensief samen met bedrijven in de regio om zo bij jongeren een onderzoekende en ondernemende houding aan te leren. Dit wordt gedaan door middel van inhoudelijke projecten met een levensechte context. Voor bedrijven en instellingen moet er ook een aantoonbare duurzame meerwaarde worden gedefinieerd. De Grand Challenge sluit mooi aan bij de doelstellingen van de Brainportscholen omdat onderzoeken, ontwerpen en ondernemen hierin bij elkaar komen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Klankbordgroepen

Op onze school zijn klankbordgroepen actief. Ouders van leerlingen uit een bepaald leerjaar gaan in gesprek met de voor dat leerjaar verantwoordelijke manager onderwijs.

Continue reading