Skip to content

Tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders

Hoe tevreden zijn ouders en leerlingen? Wat gaat goed? Wat kunnen we verbeteren? We hielden in het voorjaar een tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen. We informeren u graag over de resultaten. De volledige rapportage (per opleiding) leest u terug op scholen op de kaart.nl

Veiligheid
Leerlingen voelen zich veilig op school. Ze merken dat ze zichzelf mogen zijn en geven aan dat er weinig gepest wordt.  Sfeer en veiligheid in een klas zijn een belangrijke basis om goed onderwijs te kunnen volgen. Het is belangrijk dit zo te houden en daarom besteden we volgend schooljaar tijdens mentorlessen regelmatig aandacht aan (online) pesten.

Brede vorming
Zowel ouders als leerlingen willen graag een meer uitdagend aanbod zien met meer ruimte om talenten van leerlingen te ontwikkelen. Op dit moment zijn wij een nieuw schoolplan aan het schrijven. De wens voor een bredere vorming en uitdagend onderwijs nemen wij hierin zeker mee! Leerlingen vinden dat docenten in de les te weinig aansluiten op nieuws en actualiteiten. Ook hiermee gaan we aan de slag!

De resultaten. En hoe nu verder?
De uitslagen van het onderzoek zijn onderwerp van gesprek in teambijeenkomsten van docenten. Er worden verbeterdoelstellingen geformuleerd die opgenomen worden in het teamplan. Zoals eerder vermeld zijn de resultaten ook waardevolle input voor het nieuwe schoolplan dat in november van start gaat.

Heeft u na het lezen van de resultaten zaken waar u nog extra aandacht voor wilt vragen? Wilt u dieper ingaan op bepaalde onderwerpen? Dan nodigen wij u van harte uit om samen met andere ouders tijdens een van onze klankbordbijeenkomsten met ons in gesprek te gaan. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u aan het begin van het schooljaar.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email