Doe mee met onze minilesjes

Nieuws

Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool en wil jij eens een les bij ons op school meemaken? Dat kan! Op woensdag 26 januari organiseren we ‘TTO, let’s give it a go!’ en op woensdag 9 februari is de MeeMaakMiddag Techniek. 

TTO, let’s give it a go
Op het Sondervick College kun je tweetalig onderwijs volgen op havo en vwo. Je krijgt veel vakken zoals bijvoorbeeld biologie, geschiedenis en gym in het Engels. Denk je nu, hoe werkt dat in de praktijk? Zou ik dat echt kunnen? Zou ik dat wel leuk vinden? Tijdens de proefmiddag TTO kun je het zelf ervaren! Op woensdagmiddag 26 januari bieden we je de mogelijkheid om een aantal TTO-lesjes te volgen. Meer informatie en aanmelden >>

MeeMaakMiddag Techniek
 In 1,5 uur maak je kennis met onze school, ervaar je hoe het is om les te krijgen op het Sondervick College en ga je ook zelf actief aan de slag.  De MeeMaakMiddag is geschikt voor alle niveau’s. Leuk voor jongens én voor meiden. Voor kinderen die al bekend zijn met techniek, maar ook voor kinderen waarvoor dit nieuw is. Iedereen is van harte welkom om mee te komen doen! Aan het einde van de middag ga je met een zelfgemaakt spel naar huis! Meer informatie en aanmelden >>

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Mentaal Sterk

Nieuws

Op het Sondervick College vinden we het belangrijk aandacht te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Ook op mentaal en sociaal-emotioneel vlak. Daarom doen we op dit moment mee aan een pilot Mentaal Sterk voor het onderwijs. Een scan brengt het welbevinden van leerlingen in kaart. Daarna volgt een training gericht op zelfvertrouwen.

In de week vóór de herfstvakantie vulden alle tweedejaars leerlingen een scan in die de gemoedstoestand van leerlingen in kaart brengt. De scans zijn door Soul2Goal oorspronkelijk ontwikkeld voor de topsport. Dit bureau herschreef ze samen met het Sondervick College voor het onderwijs. Na de herfstvakantie kreeg de helft van deze klassen een 6-weekse training Mentaal Sterk! Deze training is ontwikkeld door Herman Verschuren van CORE14. Begin december werd de scan weer voorgelegd aan alle tweedejaars leerlingen. Zo kunnen we de opbrengsten van de twee (proef- en controle) groepen naast elkaar leggen. Afhankelijk van het resultaat besluiten we of de training breed ingezet gaat worden in de toekomst.

Directeur Martijn Verhagen: “Ons eerste doel is om te achterhalen waar onze leerlingen stress van krijgen en hoe ze daar mentaal, emotioneel en gedragsmatig mee omgaan. Denk bijvoorbeeld aan examenspanning, sociale groepsdruk of de coronaproblematiek. Ons tweede doel is om met dat inzicht onze leerlingen beter te helpen om met stressvolle situaties om te gaan, zodat ze in de toekomst minder stress ervaren en meer in hun kracht komen. Geloof in eigen kunnen is de basis voor groei en ontwikkeling. Dat is voor het Sondervick College aanleiding om aan deze pilot mee te werken. We zijn benieuwd naar de resultaten die in januari worden gepresenteerd.”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Klankbordgroepen

Op onze school zijn klankbordgroepen actief. Ouders van leerlingen uit een bepaald leerjaar gaan in gesprek met de voor dat leerjaar verantwoordelijke manager onderwijs.

Continue reading

Leerlingen helpen mee aan metamorfose tunneltje tussen ASML en ’t Witven

Nieuws

‘t Witven en ASML namen het initiatief om van het tunneltje onder de A67 een heus kunstwerk te maken. En ze vragen daarbij onze leerlingen om hulp! Wat een eer!

Creatief concept
Een groep van 15 leerlingen verspreid over leerjaar 1 t/m 3 van vmbo en mavo mag meedenken over de invulling van de muurtekening. Maandag 15 maart was de eerste bijeenkomst. Annemieke Burgmans, eigenaar van ’t Witven, vertelde over het ontstaan van het plan. Teun Wartenbergh, directeur vastgoed bij ASML, gaf de leerlingen een kijkje in de keuken van ASML. Deze achtergrondinformatie is belangrijk want dat helpt je bij het maken van een concept. Hoe zo’n concept tot stand komt daar vertelde Kaspar van Leek van Studio Giftig meer over. Zij maken het uiteindelijke ontwerp waarbij ze gebruikmaken van de ideeën van onze leerlingen. Tot slot inspireerde Alex van Happen van het bedrijf Dutch Rose Media de leerlingen over augmented reality. Dat wordt ook een onderdeel van de tunnel én ook daarbij wordt de creativiteit van onze leerlingen gevraagd.

Van woordspin tot harkpoppetje
Tijd om zelf aan de slag te gaan. Techniek en natuur gaat centraal staan in de muurschildering. Deze twee woorden waren dan ook de basis voor de woordspinnen waar de leerlingen mee aan de slag gingen. Ook werden de eerste voorzichtige tekeningen al gemaakt. Niet in detail, maar met gebruik van harkpoppetjes en grove schetsen. De workshop twee weken later stond in het teken van augmented reality. 

Presentatie van ideeën
Maandag 12 april mochten leerlingen hun idee presenteren aan ASML, ‘t Witven en gemeente Veldhoven. Studio Giftig maakt met behulp van deze ideeën het eindontwerp. Er werd een leuk artikel in de  krant geschreven over de presentatie.

Wij kunnen niet wachten om over een paar maanden het eindresultaat te bewonderen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sondervick College ontvangt keurmerk ‘Brainport School’

Nieuws

Vanaf 1 januari 2021 mag het Sondervick College zich officieel een Brainport School noemen. Een Brainport School staat voor het aanbieden van onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de wereld van morgen, waarin een lerend leven essentieel is. Een Brainport School werkt intensief samen met bedrijven in de regio om zo bij jongeren een onderzoekende en ondernemende houding aan te leren. Brainport is méér dan techniek. Brainport is óók design, duurzaamheid en food.

Onderwijsontwikkeling
De school sluit hiermee aan bij een netwerk van scholen waarin onderwijsontwikkeling een belangrijke rol speelt. In de samenwerking tussen de Brainport Scholen staan innovatie en kennisdeling centraal. Samen zoeken de docenten van de Brainport Scholen naar de vormgeving van toekomstbestendig onderwijs. De scholen hebben gezamenlijk zes pijlers opgesteld die leidend zijn: 3-O leren, omgevingsgericht leren, internationalisering, co-creatie, professionalisering, 21st century skills en leren op maat.

Onderzoekend, ondernemend en ontdekkend leren
Jasper Prins, coördinator Brainport op het Sondervick College vertelt: “Op onze school heb je het vak wetenschapsoriëntatie (WON) in havo/ vwo1 en vwo4. Onderzoekend leren komt terug in verschillende vakken, zoals bronnenonderzoek bij geschiedenis en plagiaatonderzoek bij muziek. Op de praktijkpleinen van het vmbo wordt gewerkt vanuit projecten waarbij leerlingen eerst zelf de oplossing voor een gegeven probleem moeten zoeken. De docent speelt bijvoorbeeld de klant voor een casus.

Omgevingsgericht leren
Samenwerking met bedrijven uit de regio is heel belangrijk. Rector Monique van Roosmalen: “ASML is een belangrijke partner van het Sondervick College.  ASML ontwikkelt activiteiten voor het onderwijs en die activiteiten worden op onze school getest en verfijnd. De school heeft bijgedragen aan de didactische kant van het Experience Center. Onze leerlingen hebben de mogelijkheid om het Experience Center van ASML te bezoeken.” Vanuit Sterk TechniekOnderwijs is er een samenwerking met ruim 80 bedrijven uit de omgeving. Zowel praktijkgericht onderwijs op locatie, als het bieden van stageplaatsen maakt daar onderdeel van uit.  “Ook komt het voor dat het bedrijfsleven een werkstuk laat maken op school door leerlingen. Een voorbeeld hiervan zijn de krukjes die leerlingen maken voor de Severinus Stichting in Veldhoven. Een samenwerking die al in 2004 is gestart, waarbij intussen al ruim 220 krukjes (maatwerk) gemaakt zijn.” vertelt Monique trots. “Ook is er voor Merenfelt een bankje ontworpen volgens de richtlijnen van de ergo-therapeut speciaal voor de beweegtuin.”

Internationalisering
Het Sondervick College biedt tweetalig onderwijs (TTO) aan op mavo, havo en vwo. Meer dan 50% van de lessen wordt in het Engels  verzorgd. TTO-leerlingen krijgen ELC als extra vak waarin ze meer leren over andere culturen. Verder krijgen deze leerlingen European International Orientation (EIO). Om deze opleiding aan te bieden zijn er een aantal native speakers in dienst.

Co-creatie
Vanuit het Sterk TechniekOnderwijs wordt er steeds meer gewerkt met hybride docenten. Medewerkers uit het bedrijfsleven die één dag in de week op school ondersteunen in de (praktijk)lessen. “Eén van onze docenten loopt op dit moment een praktijkstage bij een bedrijf in de regio om zo zijn eigen kwaliteiten te verbeteren. Hoe mooi is dat!”, aldus Monique van Roosmalen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email