Skip to content

De opleiding

Leerjaar 1 en 2

Ontdekken van je interesses en mogelijkheden
In leerjaar 1 en 2 werk je, naast natuurlijk je ‘gewone vakken’, aan het ontdekken van je interesses en je eigen mogelijkheden. Al in leerjaar 1 ga je aan de slag met oriëntatie op beroepen, studierichtingen en mogelijke keuzes. Dit gebeurt tijdens de uren mentorbegeleiding en het vak PPO (Praktische Profiel Oriëntatie).

In leerjaar 2 volg je meer uren PPO en bereid je je voor op je profielkeuze voor leerjaar 3.

Leren in en buiten de school
Je leert niet alleen ín de school, maar ook erbuiten. We gaan vaak op pad om wat je op school leert te koppelen aan de wereld om je heen. Zo ben je dus écht praktijkgericht bezig!

We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt op onze school en dat je ontdekt wie je bent, wat je wil en wat je kunt. Veel leerlingen hebben nog ondersteuning nodig bij zaken als technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Hieraan wordt gewerkt tijdens zogenaamde maatwerk-uren.

Leerjaar 3 en 4

In de bovenbouw van het vmbo wordt gewerkt op praktijkpleinen. Je volgt ongeveer de helft van je lessen op een plein. De andere helft van je lessen volg je in leslokalen.

Samenwerken
Je leert niet alleen veel meer van een bepaalde studierichting, maar je leert ook samenwerken in projecten. Alle leerlingen uit één jaar van alle niveaus, zijn op hetzelfde moment aan het werk op de praktijkpleinen.

Internationale ervaring opdoen
Omdat we het belangrijk vinden dat je de kans krijgt internationale ervaring op te doen organiseren we verschillende buitenlandse activiteiten. Zoals een reis met bedrijfsbezoeken naar Duitsland of een culturele bestemming binnen Europa. We bekijken jaarlijks welke interessante projecten of reizen we kunnen organiseren.

Op naar een vervolgstudie
Na de bovenbouw stromen de meeste leerlingen door naar het mbo, dat kan niveau 2, 3 of 4 zijn, afhankelijk van je niveau en resultaten.

Er is veel ruimte om je te oriënteren op je vervolgstudie. Dit doen we door het organiseren van excursies, bezoeken aan organisaties en bedrijven. In leerjaar 3 lopen onze leerlingen twee weken arbeidsoriëntatie en in leerjaar 4 lopen zij twee weken vakoriëntatie.

Doorstromen schooljaar 2021-2022

Profielen

In de tweede klas kies je voor één van onze profielen die je vanaf het derde jaar gaat volgen. Voor meer informatie over de werkwijze op ieder plein en de vakken klik je op het profiel waar je interesse in hebt.

Versterkt Engels

Engels leren door te doen
Zit jij op het vmbo en heb je behoefte aan meer uitdaging? Kies dan voor ‘Versterkt Engels’. Op onze vmbo ben je actief bezig met Engels, je leert door te doen. We gebruiken een Engelstalige methode en oefenen het lezen, luisteren, schrijven en spreken in het Engels. In de les spreken de docent en leerlingen vooral Engels. Op deze manier wordt communiceren in het Engels heel gewoon en ben je straks goed voorbereid op je toekomst en vervolgopleiding.

Anglia Engels tijdens keuzewerktijd lessen
Tijdens de maatwerkuren kun je kiezen voor het volgen van ‘Anglia Engels’. Je werkt zelfstandig onder begeleiding van een docent, op jouw eigen niveau aan de verschillende vaardigheden. Aan het einde van het traject doe je examens van het Anglia Instituut in Engeland en krijg je bij voldoende resultaat een certificaat dat internationaal erkend wordt. De kosten zijn afhankelijk van het niveau dat je volgt.

Meer informatie hierover kun je lezen op www.anglia.nl.

Lessentabel

Benieuwd naar welke lessen die je krijgt op onze vmbo? Bekijk dan onze lessentabel. Je ziet in deze tabel hier ook hoeveel lesuren per week er aan alle vakken worden besteed.

Doorstromen

De docenten vergaderen drie maal per jaar over de vorderingen van alle leerlingen. Hierbij wordt gekeken naar rapportcijfers, maar ook naar de werkhouding in de klas en andere vaardigheden. In de onderbouw nemen we een aantal methode onafhankelijke toetsen af, om nog beter te kunnen bepalen wat al goed gaat en waar je nog extra aan moet werken. Aan het eind van periode 2 krijg je een voorlopig advies, voor het komend schooljaar. De werkwijze en regels rondom doorstromen staan beschreven in onze determinatie.