Skip to content

Schoolgids

7.
4
7.
2

Vrijwillige ouderbijdrage

Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter meer bieden dan wettelijk vereist is. We bieden extra activiteiten en faciliteiten
die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur.
De school vindt het belangrijk dat iedereen deelneemt, want de extra activiteiten zijn een meerwaarde voor iedere leerling. Deze activiteiten zijn geen onderdeel van het gewone lesprogramma.
Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. Naast deze activiteiten organiseren we een aantal ‘grotere’ activiteiten, zoals buitenlandse reizen.
Hiervoor moet apart worden ingeschreven en wordt een aparte vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze is dus niet meegenomen in de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.

Een overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage vindt u op de website.

De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd over de bestemming van de vrijwillige bijdrage. Wanneer ouders/verzorgers ervoor kiezen de vrijwillige ouderbijdrage niet (geheel) te betalen, dan wordt hun kind niet uitgesloten van de activiteit. Als de school onvoldoende betalingen ontvangt, dan kan dat tot gevolg hebben dat de school moet besluiten deze activiteit(en) te annuleren.

Bijgewerkt op: 12 juni 2024