Skip to content

Schoolgids

4.
3
4.
4
4.
5

Samenwerking jeugdgezondheidszorg

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, gedragswetenschapper en een medewerker gezondheidsbevordering. JGZ is er voor alle kinderen en hun ouders: vanaf de geboorte tot 18 jaar. 

Gezondheidsonderzoek

In de eerste en vierde klas vullen alle leerlingen een digitale vragenlijst in (de Check). Je ontvangt hierover vooraf informatie. Er worden vragen gesteld over onder andere gezondheid, leefstijl en sociale contacten. Leerlingen uit klas 1 worden ook gewogen en gemeten. Dit gezondheidsonderzoek is bedoeld om mogelijke (gezondheids)problemen bij jongeren op tijd te signaleren en als het nodig is ook hulp te kunnen bieden. Wanneer uit de vragenlijst zorgen of vragen naar voren komen of wanneer de screening van lengte en gewicht daar aanleiding toe geeft haalt de jeugdverpleegkundige de leerling uit de klas voor een gesprek. Een kind kan ook zelf een gesprek aanvragen. Als het team Jeugdgezondheidszorg hulp of begeleiding adviseert, dan worden ouders hierover geïnformeerd.

Het gezondheidsonderzoek is niet verplicht. Jeugdgezondheidszorg houdt vanuit een wettelijke taak zicht op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit om problemen op tijd te signaleren en voorkomen.

Zorgadviesteam

Jeuggezondheidszorg neemt ook deel aan de zorgstructuur van de school. Zij sluiten aan bij de zorgoverleggen van de school.

Ziekteverzuimbegeleiding

De school houdt het ziekteverzuim van leerlingen goed in de gaten. Als wij ons zorgen maken, informeren wij de ouder. We kunnen de leerling ook aanmelden bij het team Jeugdgezondheidszorg. Zij nodigen ouders en hun kind daarna uit voor een gesprek. De jeugdarts of gedragswetenschapper bespreekt dan waardoor het verzuim veroorzaakt wordt en hoe verder verzuim beperkt kan worden. De gezondheid van de jongere staat hierin altijd centraal.

Contact

Heb je vragen of wil je een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek?  Je kunt contact opnemen met het team Jeugdgezondheidszorg.

  • Kijk op de website ggdbzo.nl/mijn-kind
  • Bel je liever? Dat kan via 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

 

Bijgewerkt op: 1 juli 2024