Skip to content

Schoolgids

4.
3
4.
2

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat binnen het Sondervick College uit een ondersteuningscoördinator, een orthopedagoge en verschillende zorgconsulenten/interne begeleiders.

Ondersteuningscoördinator

Fenneke Minkels fminkels@sondervick.nl

Orthopedagoog

Diny van Hal dhal@sondervick.nl

Intern begeleiders

In de onderwijskundige eenheden zijn intern begeleiders die ondersteuningsvragen oppakken. Daarnaast geven zij de mentor en het onderwijsteam handelingsadviezen met betrekking
tot hun coachleerlingen. Is de ondersteuning vanuit de interne begeleiding niet voldoende dan kijken we welke passende ondersteuning extern kan worden geboden.

Inge Maas imaas@sondervick.nl
Cherinda van Roij-Hendriks croij@sondervick.nl

Bijgewerkt op: 14 juni 2024