Skip to content

Schoolgids

8.
4
8.
5
8.
2

Rapporten/leerlingendossier

Het schooljaar bestaat uit vier periodes. De leerling ontvangt na elke periode een rapportage. Ouders en leerlingen hebben, via internet, direct inzage in het cijferadministratieprogramma (Magister) van de school. Ouders met een zoon/dochter van 18 jaar of ouder krijgen die toegang niet automatisch. Daarvoor is toestemming van het kind nodig.

Zijn bij de beoordeling van een leerling persoonlijke omstandigheden, voor zover niet bekend bij de school ten tijde van de overgangsvergadering, buiten beschouwing gebleven, kan herziening van een beslissing aangevraagd worden op grond van nieuwe informatie. De leerling (of diens wettelijke vertegenwoordiger) heeft dan de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen bij de manager onderwijs van de betreffende afdeling. Komt men niet tot een passende oplossing dan kan schriftelijk beroep worden aangetekend bij de rector, voorzien van argumentatie.

Bijgewerkt op: 12 juni 2024