Skip to content

Schoolgids

8.
4
8.
5
8.
6

Algemene verordeningen gegevensbescherming (AVG)

De school handelt in het kader van privacy overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacyreglement van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.
Dit betekent dat het Sondervick College:

• zorgvuldig omgaat met de verwerking van persoonsgegevens;
• alleen persoonsgegevens verzamelt die strikt noodzakelijk zijn;
• de persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden verwerkt dan waarvoor ze verzameld zijn;
• de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk;
• bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht neemt.

Het Sondervick College past de volgende richtlijnen toe v.w.b. het gebruik van beeldmateriaal:

Toestemming beeldmateriaal

Met de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ is het onderstaande afgestemd:

Eénmalig toestemming vragen

De school hoeft slechts éénmalig (liefst bij aanvang van de schoolperiode) toestemming te vragen voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal.

Informatie over aanpassen gegeven toestemming

Periodiek refereert de school, via de schoolgids, op de website en via e-mail, aan de mogelijkheid om de toestemming aan te passen. Het aanpassen van de toestemming kan op elk gewenst
moment worden aangegeven.

Per activiteit toestemming vragen

Tijdens de schoolperiode zullen specifieke situaties plaatsvinden waar alsnog toestemming voor wordt gevraagd. Een voorbeeld hiervan is het jaarboek.

Geen toestemming is vereist

Er is geen toestemming van leerlingen of (bij leerling onder de 16 jaar) ouders/voogd nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Het
desbetreffende beeldmateriaal wordt enkel voor dit doel gebruikt.
Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem.
Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met beeldmateriaal van leerlingen).

De functionaris gegevensbescherming van vereniging

Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy
beleid. Heb je een klacht of wil je iets voorleggen aan de functionaris gegevensbescherming, stuur dan een mail naar fg@omo.nl.

Bijgewerkt op: 12 juni 2024