Monique van Roosmalen waarnemend rector Varendonck College

Josine

Vanaf 1 februari gaat onze rector Monique van Roosmalen tijdelijk de rol van waarnemend rector op het Varendonck College invullen. De huidige rector van het Varendonck College, Irma van Nieuwenhuijsen, stopt als rector van het Varendonck College. Monique combineert beide functies tot het moment waarop een nieuwe rector bij het Varendonck College begint.

Binnen het Sondervick College neemt directeur Martijn Verhagen tijdelijk een aantal taken van Monique over. Zo waarborgen we de continuïteit en kwaliteit van onze school.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Een toilet voor iedereen

Josine

We vinden het belangrijk dat iedereen op school zich prettig voelt. Dat klinkt heel normaal, maar het blijkt in de praktijk echt niet altijd vanzelfsprekend. Docent Anna Leppälä raakte na afloop van één van haar aardrijkskundelessen aan de praat met een aantal leerlingen. Toen kwam naar voren dat sommige leerlingen zich vanwege hun seksualiteit of genderidentiteit niet altijd op hun gemak voelen.

In gesprek met leerlingen
Zo zijn er ook op onze school leerlingen die zich niet prettig voelen bij het geslacht dat ze nu hebben en leerlingen die in transitie zijn. Voor hen voelt een toiletbezoek toch wat ongemakkelijk. Anna maakte werk van dit signaal. Ze vertelt: “De middelbare school kan sowieso al zwaar zijn in de puberteit. Als we het dan wat makkelijker kunnen maken met een extra wc voor iedereen, is de keuze makkelijk gemaakt. Daarnaast zijn we bezig met voorlichting voor docenten en leerlingen over LHBTIQA+. Voor veel mensen is er nog wat te leren omtrent dit onderwerp, ook voor mijzelf. Iedereen moet zich sociaal veilig en gehoord voelen, en daar zijn we binnen de school volop mee bezig.”

In actie tijdens Paarse Vrijdag
De genderneutrale toiletten werden op vrijdag 9 december tijdens Paarse Vrijdag officieel in gebruik genomen. Paarse Vrijdag is dé landelijke actiedag waarop we laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent of op wie je verliefd wordt. Ook op het Sondervick College. Leerlingen en medewerkers droegen paars en regenboogkleuren. Anna Leppala ging samen met een aantal leerlingen nog een stapje verder. Lynn uit thv1e vertelt: “ We hebben de regenboogvlag gehesen en zelfgemaakte regenboogarmbandjes uitgedeeld.” Mirthe uit bk1a,  vult aan: “Het was ook echt gezellig en vooral de armbandjes waren populair.” Klasgenootje Haley besloot na Paarse Vrijdag om zich ook aan te sluiten bij de groep leerlingen: “Ik vind het belangrijk dat iedereen weet dat iedereen een persoon is en zichzelf mag zijn.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Dat verdient iets lekkers

Josine

Het is de laatste weken druk met leerlingen op het kantoor van leerlingcoördinatoren Armanda Kouwenhoven en Moniek Pistorius. Leerlingen vmbo en mavo uit leerjaar 2, 3 en 4 die voor alle vakken gemiddeld een voldoende staan, geen te laat meldingen of lesverwijdering hebben en minder dan zes meldingen van boeken of huiswerk vergeten, mogen iets lekkers op komen halen. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt! Moniek Pistorius, leerlingcoördinator mavo: “Onze aandacht gaat vaak uit naar de leerlingen waar het niet zo lekker bij loopt. Maar we vinden het belangrijk om ook deze leerlingen met goede resultaten te laten merken dat we hartstikke trots op hen zijn! De reacties vanuit leerlingen op deze actie zijn erg leuk. We bekijken of we het vaker kunnen herhalen en misschien wel schoolbreed in kunnen gaan zetten.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Belevingsdag Maxima Medisch Centrum

Josine

Zeven leerlingen van mavo 4 mochten vorige week een belevingsdag in het Maxima Medisch Centrum meemaken. Om 9.00 uur werden ze ontvangen in het auditorium, waar ze een echte witte dienstjas aan kregen. De dag startte met een inleidende film over een patiënt die een nieuwe heup zou krijgen. Aangekomen op de zalen werd alles bijna werkelijkheid door lotuspatiënten. Na de pauze volgden nog enkele workshops. Onze leerlingen hadden een zeer leuke en leerzame dag! En met een officieel certificaat van bewijs van deelname gingen ze weer richting school. Maxima Medisch Centrum bedankt voor deze mooie kans!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Preventieve kluisjescontrole

Josine

Donderdagochtend 15 december vond er op onze school een onaangekondigde preventieve kluisjescontrole plaats. Steekproefsgewijs is eenderde van de kluisjes in alle schoolgebouwen door wijkagent Khalid open gemaakt.

Bij de controle trof de wijkagent één zakje hasj aan. Deze is door hem in beslag genomen. De politie handelt de zaak verder af met de betrokken leerling. Gelukkig lagen in alle andere kluisjes alleen spullen die in een schoolkluisje thuishoren.  Leerlingcoördinator Moniek Pistorius: “We willen onze leerlingen en docenten een prettige leer- en werkomgeving bieden. Iedereen moet met een veilig gevoel naar school kunnen gaan. December is de maand waarop sommige leerlingen in de verleiding komen om (illegaal) vuurwerk af te steken. Met deze preventieve kluisjescontrole hebben we heel duidelijk een signaal afgegeven dat we dat op school niet tolereren. We kijken tevreden terug op deze actie”. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Thema-avond alcohol- en drugsgebruik door jongeren

Josine

Tijdens de laatste thema-avond voor ouders gaven veel bezoekers aan dat er behoefte is aan informatie over alcohol- en drugsgebruik door jongeren. Daarom organiseren we in samenwerking met Novadic Kentron op woensdag 25 januari een thema-avond voor ouders over dit onderwerp. U bent van harte welkom!

Tijdens deze thema-avond gaan we in op vraagstukken waar veel ouders mee worstelen. NIX18 of is een biertje thuis oké? Hoe erg is lachgas en wat zijn de risico’s van af en toe een pilletje? Welke invloed of rol heb ik als ouder eigenlijk en hoe herken ik het gebruik door mijn kind?

Programma
We ontvangen u graag op woensdag 25 januari tussen 19.15 uur en 19.30 uur in de aula van gebouw D. Dat is het gebouw met de klok aan de voorzijde. Om 19.30 uur start de thema-avond. Uiterlijk 21.00 uur sluiten we de thema-avond af. Tijdens het programma is voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Komt u ook?
Meldt u zich dan aan voor vrijdag 20 januari via dit formulier.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ouders gezocht voor medezeggenschapsraad

Josine

De medezeggenschapsraad (MR) is de vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en personeel op het Sondervick en zoekt voor volgend schooljaar nieuwe leden.  

De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van onze school. Dat vinden wij erg belangrijk, want alleen samen maken wij onze school nóg beter. De MR denkt bijvoorbeeld mee over de begroting, de overgangsnormering, het excursiebeleid, de veiligheid, de vrijwillige ouderbijdrage en de lessentabel. Belangrijke beslissingen maakt de school niet zonder instemming of advies van de MR. Dit overleg vindt 6 maal per jaar plaats op donderdagavond.  

De MR bestaat uit zes medewerkers, drie leerlingen en drie ouders.  Helaas zijn er dit jaar twee ouders bezig aan hun laatste schooljaar in de MR.  De MR wil hen alvast hartelijk bedanken voor hun inzet. Dit betekent ook dat er twee zetels voor de oudergeleding beschikbaar zijn.

Heeft u vragen of wilt u zich verkiesbaar stellen? Stuur dan uiterlijk maandag 9 januari een mail aan de voorzitter van de MR Tom Marx:Tmarx@sondervick.nl.  Zijn er meer kandidaten dan zetels? Dan volgen er digitale verkiezingen tussen 23 en 27 januari.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Knappe prestatie voor FTC-team

Josine

Zaterdag 10 december deed ons FTC-team The Encrypted Gents aan hun eerste League Meet in Hasselt mee. Ze hebben geweldig gepresteerd! Er werden zes matches gespeeld die ze ook alle zes wonnen. Ze staan nu op de 2e plaats van FTC-Benelux. Hieronder lees je een kort verslag van een van de teamleden.

“Op zaterdag 10 december 2022 zijn we naar Hasselt geweest voor onze eerste league meet van dit seizoen. Er waren teams uit België, maar ook uit Duitsland, Spanje en Noorwegen.

Thom, Mike, Gabriel en Olivier moesten eerst naar de jury voor de robotinspectie en fieldinspectie (controle of de robot en de programmatuur aan alle voorwaarden voldoet). Alles was in orde en we konden hierna gebruik gaan maken van het oefenveld.

Ondertussen waren Floor, Sanne, Minh Anh en Aditi druk bezig met een challenge van Team Rembrandts; allerlei (team)opdrachten moesten gedaan worden (zoals bv. maak een selfie met alle aanwezige 19 teams). Dit hebben we gewonnen, alle 35 opdrachten voltooid!

We hebben veel gekletst met andere teams, het team uit Noorwegen hebben we zelfs onze yel geleerd.

Toen alle robots door de inspectie waren konden ook de robotwedstrijden beginnen. Spannend, onze eerste wedstrijd, hoe zou het gaan? Deze wedstrijd werd makkelijk gewonnen, we haalden zelfs de high-score van de dag. Dat zorgde meteen voor een relaxte en positieve sfeer. Vervolgens wonnen we de twee volgende wedstrijden ook. Het ging heel goed! Na de lunchpauze nog drie wedstrijden…en ALLEMAAL GEWONNEN! Wat een feest!

In de competitie heeft nu elk team een league meet gespeeld, we staan op de tweede plaats in de ranking van de FTC BENELUX.

Wij zijn we erg blij en trots op onze overwinningen, we hebben een KEI-leuke dag gehad.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Sondervick kerstactie voor opvangcentrum De Buitenjan

Josine

Ieder jaar in december zetten medewerkers en leerlingen zich in voor een goed doel. Dit jaar zamelen we geld in voor De Buitenjan in Veldhoven.

Een uitstapje voor bewoners van de Buitenjan
Sinds februari van dit jaar vangt de gemeente Veldhoven statushouders op in groepsaccommodatie De Buitenjan. Alle bewoners hebben een vergunning om in Nederland te mogen verblijven. De Buitenjan biedt naast onderdak ook ondersteuning en begeleiding aan de bewoners. Bewoners krijgen Nederlandse les en leren zwemmen en fietsen. Samen met United Work gaan bewoners aan de slag om een baan te vinden. Kortom, ze proberen al een begin te maken met de inburgering. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aangegeven dat ze vooral geholpen zijn met een financiële bijdrage voor ontspannende uitstapjes. En daar gaan we de komende week hard voor aan de slag!

Baantjes zwemmen, kerstconcert en flessen inzamelen
Medewerkers en leerlingen bedenken allerlei initiatieven om de komende weken geld in te zamelen. Zo gaan de leerlingen van de brugklas vmbo basis/kader zoveel mogelijk baantjes zwemmen.  Leerlingen van vmbo en mavo verzamelen legen flessen en de bovenbouw van vwo is druk bezig met de voorbereidingen van een kerstconcert.

Voor de kerstvakantie hopen we een mooi bedrag aan de bewoners van De Buitenjan te kunnen overhandigen. Doe jij ook mee?

Heb je vragen over de actie? Dan kun je terecht bij een van de managers onderwijs.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Joep Verburg winnaar Sondervick Super Challenge

Josine

Vrijdag 18 november was onze jaarlijkse Open School. Bezoekers konden meedoen aan de Sondervick Super Challenge. 

Joep haalde het maximaal aantal punten. Samen met vijf andere deelnemers raadde hij het gewicht van de rugzak. Uiteindelijk kwam Joep door loting als winnaar uit de bus. Hij won een mini bluetooth speaker. Vandaag nam hij zijn prijs in ontvangst uit handen van manager onderwijs Ineke Jacobs. Joep proficiat en veel plezier met jouw prijs!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Sondervick International School

Josine

Are you looking for a school that will offer an English language curriculum and prepare you to for an English language diploma? Look no further. Sondervick International School will open it’s doors on our campus in August 2023. Together with our partners from the primary schools and international companies we are working hard to establish a school where all students
from an international background will be welcome.

Interested?
Please leave your email address with us and we will keep you up to date with the developments so that you’ll be first in line!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email