Skip to content

Schoolgids

Missie en visie

Bijgewerkt op: 1 mei 2024

Het Sondervick College biedt meer dan goed onderwijs vanuit een vertrouwde en ambitieuze leer- en werkomgeving. We halen het beste uit onszelf en de ander naar boven. Medewerkers en leerlingen mogen zijn wie ze zijn, zodat ze zelfbewust en met vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan. In onze visie formuleren wij drie strategische thema’s waar we de komende jaren aan willen werken.

Meer dan goed onderwijs

 • Wij geven eigentijds onderwijs op hoog niveau dat de basiskwaliteit overstijgt.
 • Wij bieden onderwijs met uitdaging voor iedere leerling.

Ondernemend groeien

 • Medewerkers en leerlingen weten waar ze goed in zijn en wat hun minder sterke kanten zijn.
  Samen ontdekken ze wat ze belangrijk vinden in hun leven én in hun werk. Ze bepalen hun
  eigen doel en nemen regie over hun eigen ontwikkeling.
 • Leerlingen, medewerkers (in opleiding) en leidinggevenden zien hun eigen ontwikkeling boven
  dien als een continu leerproces. Ze krijgen onderwijs aangeboden op hoog niveau dat aansluit
  bij hun ontwikkelbehoefte en dat authentieke werksituaties benut om van te leren.

Wereldburgerschap tussen Brainport en de Kempen

 • Onze eigen internationale leerlingenpopulatie is het vertrekpunt van uitwisseling, kennismaking
  en verdieping. Op zowel sociaal, cultureel als technologisch gebied. Onderwijs in de Brainport
  regio geven wij betekenis vanuit dit internationale perspectief, zonder daarbij de eigen culturele
  achtergronden uit het oog te verliezen.