Skip to content

Schoolgids

Kernwaarden

Bijgewerkt op: 1 mei 2024

De kernwaarden waar we voor staan en die samenhangen met onze missie en onze identiteit, zijn: vertrouwen, ambitieus, verbinding en verantwoordelijkheid.

Vertrouwen

Meer dan goed onderwijs gaat uit van vertrouwen: vertrouwen in onszelf en in elkaar. Vanuit dat vertrouwen creëren we met elkaar een optimaal leerklimaat waarin veiligheid centraal staat. We hebben vertrouwen in de leerlingen en hun talenten en zetten als team onze kennis en kunde hiervoor in. Wij hebben vertrouwen in de ouders, die allemaal het beste voor hebben met hun kind. En we hebben vertrouwen in de toekomst. Meer dan goed onderwijs vraagt immers morgen wat anders dan vandaag. Daarom omarmen wij nieuwe ontwikkelingen, ook als die spannend zijn.

Ambitieus

Meer dan goed onderwijs gaat uit van ambitie. Wij tonen lef, durven fouten te maken om van te leren en zoeken de grenzen van onze eigen ontwikkeling op. We zijn ambitieus in het samenstellen van ons onderwijsprogramma, zodat onze leerlingen worden uitgedaagd. We zijn grensverleggend door samenwerkingen aan te gaan met ketenpartners die net als wij anders durven denken en opereren.

Verbinding

Meer dan goed onderwijs gaat uit van verbinding. Verbinding als kernwaarde betekent dat we erkennen dat we onderdeel zijn van een groter netwerk. We zijn daarin zowel wederzijds afhankelijk van elkaar als wederzijds verantwoordelijk voor elkaar. Op elk niveau: medewerker en leerling, klas en opleiding/sector, school en omgeving. Wij hebben elkaar nodig. Samen zijn we het Sondervick College.

Verantwoordelijkheid

Meer dan goed onderwijs gaat uit van verantwoordelijkheid. Wij geven onze medewerkers en leerlingen vanaf het begin de grootst mogelijke vrijheid. Op elk niveau moedigen wij hen aan om hun schoolwerk zelf te organiseren en er verantwoordelijkheid voor te nemen. We begeleiden medewerkers en leerlingen daarbij waar nodig. We streven ernaar dat iedereen eigenaar wordt van zijn leer- en ontwikkelproces.