Skip to content

Schoolgids

2.
8
2.
4

Regionaal samenwerkingsverband

Het Sondervick College is aangesloten bij het regionale samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven- De Kempen. De afspraken die binnen dit samenwerkingsverband gemaakt worden dragen bij aan een goede kwaliteit van de ondersteuning binnen het Sondervick College en aan een goede doorstroom van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte tussen scholen in deze regio.

Het samenwerkingsverband kan door de school ingezet worden voor trajectbegeleiding van leerlingen vanuit de zware ondersteuning. Tevens is het samenwerkingsverband betrokken bij alle leerlingen die een TLV (toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs) nodig hebben of om een of andere reden geen (volledig) onderwijs volgen.

Mocht onverhoopt de ondersteuning vanuit school onvoldoende zijn voor een leerling dan handelt het Sondervick College conform de zorgplicht. Dat houdt in dat in samenwerking met alle partijen gezocht wordt naar een passende onderwijsvorm. Past de onderwijsvorm voor de betreffende leerling niet binnen het ondersteuningsprofiel van onze school dan wordt in het samenwerkingsverband gezocht naar de school die voldoet aan de ondersteuningsvraag, waarbij school de regie voert tot overplaatsing geregeld is.

Bijgewerkt op: 17 juni 2024