Skip to content

Schoolgids

2.
8
2.
7

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, vaak afgekort tot MR, is het officiële bij wet ingestelde orgaan dat invloed uitoefent op het beleid van de school. In de MR zitten leerlingen, ouders en personeelsleden.

De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en personeelsleden te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Er zijn zaken waar de MR haar instemming aan moet geven; daarnaast heeft de MR het recht om de directie van het Sondervick College van advies te voorzien.

Het belangrijkste doel van de MR is de mogelijkheid voor leerlingen, ouders en personeelsleden om mee te praten over beslissingen die de school en henzelf aangaan. De MR wil een actieve bijdrage leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid. Daarom wordt de MR geïnformeerd door de schoolleiding. Ook neemt de MR deel aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.

Correspondentieadres:
Postbus 22
5500 AA Veldhoven
MRsondervick@sondervick.nl

Bijgewerkt op: 12 juni 2024