Skip to content

Zorg en welzijn

Hoe we werken

Leerlingen die in onze gemengde leerweg de opleiding voor het Zorg en Welzijn (Z&W) profiel kiezen zijn leerlingen die graag met mensen werken. Zij kiezen ervoor om te gaan leren op het praktijkplein.

Op het Zorg en Welzijn-plein werk je samen met klasgenoten aan dezelfde profielmodule of hetzelfde keuzevak. Na de instructie en het bestuderen van de theorie, pas je dit meteen toe in de praktijk.  De twee profielmodules en de twee keuzevakken duren ieder veertien weken.

Soms werk je individueel en soms werk je samen aan bijvoorbeeld een werkstuk of presentatie. We oefenen bepaalde handelingen vaak door middel van een rollenspel en je kunt ook met echte klanten werken.

Profielmodules en keuzevakken

Profielmodules

Bij Zorg en Welzijn leer je jezelf kennen en de mensen waar je misschien mee gaat werken.

De leerwerkboeken bestaan uit theorie en praktijk. De theorie is ingedeeld in hoofdstukken met veel verwerkingsopdrachten. 

De profielmodules en keuzevakken sluiten uitstekend aan bij de belevingswereld van de leerling. Je leert omgaan met verschillende doelgroepen, van baby’s tot ouderen.

Alle GL-leerlingen volgen twee verplichte profielmodules

Keuzevakken

Verder hebben de GL-leerlingen keuze uit twee keuzepakketten bestaande uit twee keuzevakken:

Keuzepakket Beauty

Keuzepakket Lifestyle

Wat kun je met deze opleiding?

De leerlingen die met een Zorg en Welzijn-diploma het Sondervick verlaten stromen uit naar heel verschillende richtingen op het MBO niveau 3/4.

Over het algemeen kiezen de GL-leerlingen voor opleidingen tot onderwijsassistent, pedagogisch medewerker in een kinderdagverblijf, verzorgende of verpleegkundige in een ziekenhuis of verzorgingstehuis, kraamverzorgende, jeugd-jongerenwerker, doktersassistent en sportinstructeur.