Skip to content

Leerling- en oudertevredenheid

In maart vroegen we u en uw kind deel te nemen aan het jaarlijkse leerling- en oudertevredenheidsonderzoek. Via deze weg willen we iedereen bedanken die de moeite heeft genomen de vragenlijst in te vullen. We hebben onlangs de rapportage ontvangen en gaan nu aan de slag met een uitgebreide analyse. Wat moeten we zeker behouden? Waar kunnen we nog zaken verbeteren? De diverse teams nemen het onderzoek mee in de uitwerking van hun teamplannen. Vanaf begin juni kunt u de complete rapportage nalezen op ‘Scholen op de kaart’.

In de volgende nieuwsbrief delen we de link met u. Voor nu kunnen we al wel zeggen dat we trots zijn met een algemene tevredenheid van onze leerlingen. Op de drie  hoofdgebieden tevredenheid, sfeer en veiligheid scoren we iets hoger dan respondenten van andere scholen. Ouders beoordeelden het hoofdgebied tevredenheid. Hier scoren we net iets lager dan andere ouders. Hier scoren we net iets lager dan andere ouders. De tevredenheid is een continu proces. We zijn blij met alle input en zetten deze in voor nog beter onderwijs!