Skip to content

Informatieavonden

Informatieavonden

Aan het begin van het schooljaar organiseren we informatieavonden voor ouders. Noteer de datum vast in de agenda van je ouders:

Informatieavond leerjaar 1 havo/vwo: woensdag 8 september              

Informatieavond leerjaar 1 vmbo/mavo: donderdag 9 september

Ouders/verzorgers ontvangen nog een uitnodiging met daarin de exacte tijden.

Startgesprekken

We vinden het belangrijk dat we jou al snel goed leren kennen. Daarom starten we ieder leerjaar met een startgesprek. Tijdens het startgesprek ontvangt je mentor jou en je ouder(s)/verzorger(s) voor een persoonlijke kennismaking. In het gesprek komen o.a. aan de orde: je karakter, schoolloopbaan tot nu toe en je verwachtingen van de mentor.
De startgesprekken vinden plaats van maandag 20 september tot en met woensdag 22 september. Je ontvangt aan het begin van het schooljaar een uitnodiging van je mentor.