Skip to content

Boeken

Bestellen boeken

Iddink verzorgt de levering van je gratis schoolboeken en leermiddelen. Het is belangrijk dat je vóór maandag 25 juli bestelt, zodat je zeker weet dat je je schoolboeken voor de start van het schooljaar in huis hebt. Als je later bestelt, kost het extra tijd en geld om je bestelling verzendklaar te maken. Deze extra kosten brengt Iddink gedeeltelijk in rekening.

Zo bestel je jouw boeken
Ga naar www.iddink.nl/bestellen en maak een persoonlijk account aan door je te registreren. Het is belangrijk dat dit account op naam van de leerling staat en niet van de ouder/verzorger.

Schoolcode
Tijdens het bestellen vragen ze naar je schoolcode.

Voor de brugklassen vmbo basis/kader en mavo is dit: KXV3WS8N
Voor de brugklassen mavo/havo, havo/vwo en tweetalig havo/vwo is dit: H424ZCS7

Na het invoeren van de schoolcode verschijnt er éénmalig een knop om naar je schoolportaal (Magister) te gaan en daar (met je schoolaccount) in te loggen zodat ze extra gegevens kunnen ophalen waarmee ze straks je digitale lesmateriaal kunnen uitleveren. De inloggegevens van Magister heb je tijdens de kennismakingsbijeenkomst ontvangen.
Als de boekenlijst van je school nog niet beschikbaar is, krijg je daarvan een melding met de mogelijkheid om een e-mail te ontvangen zodra je wel kunt bestellen.

Akkoord
Tijdens het bestellen zal ook om akkoord van je ouder(s)/verzorger(s) worden gevraagd. Zorg dus dat ze in de buurt zijn als je bestelt, dan is het zo geregeld.

Levering
Als je vóór maandag 25 juli bestelt, levert Iddink je bestelling in de periode van maandag 8 augustus t/m zaterdag 3 september. Zodra je bestelling onderweg is, ontvang je een e-mail over de status van je bestelling.
Ben je niet thuis? Geen probleem. Je ontvangt een kaartje in de brievenbus met aanwijzingen waar je je pakket kunt ophalen.

Heb je een vraag over het bestellen van boeken?
Kijk dan op www.iddink.nl. Hier staan heel veel vragen en antwoorden en vind je ook de verschillende contactopties mocht je er niet uitkomen.

 

Digitaal lesmateriaal

Het kan zijn dat het boekenpakket niet alleen uit schoolboeken bestaat maar ook uit digitaal lesmateriaal. Voor de start van het schooljaar wordt een e-mail gestuurd met daarin een link naar het digitale lesmateriaal. Belangrijk: in verband met deze link moet het boekenpakket besteld worden op naam van de leerling met vermelding van de geboortedatum en niet op naam ouder/verzorger.

Boekenfondscoördinatoren

Heb je vragen over boeken of digitaal lesmateriaal? Neem dan contact op met een van onze boekenfondscoördinatoren:

Dyslexie

Heb je een dyslexieverklaring? Dan bestaat de mogelijkheid om naast de gewone boeken ook de schoolboeken in gesproken vorm aan te vragen. Om deze boeken te kunnen laten voorlezen op de laptop moet er een voorleessprogramma geïnstalleerd zijn op de schoollaptop. Het Sondervick College biedt hiervoor het  voorlees-computerprogramma (= voorleessoftware) ClaroRead aan.

Alle brugklasleerlingen met een dyslexieverklaring (of een diagnose TOS), worden in één van de eerste schoolweken uitgenodigd door de dyslexiecoach voor het volgen van een korte cursus: “Dyslexie op het Sondervick”. Deze leerlingen ontvangen tijdens de eerste bijeenkomst uitleg over het voorleesprogramma en tijdens een volgende bijeenkomst wordt het voorleesprogramma op hun laptop geïnstalleerd met onze ICT medewerkers. Dan volgt ook de informatie (voor je ouders) over de gesproken schoolboeken.

Mocht  je al méér willen weten over het programma Claro Read dan verwijzen wij  naar de website van de uitgever www.woordhelder.nl

Voor informatie over gesproken boeken verwijzen we naar de website van www.dedicon.nl

Het bestellen van de bestanden voor deze voor te lezen boeken en de installatie van het programma ClaroRead is pas mogelijk vanaf de start van het nieuwe schooljaar. Dat hoef je dus echt nog niet te doen! Wacht daarmee tot je hierover méér hebt gehoord op de cursus; ‘Dyslexie op het Sondervick”.

Heb je vragen? Neem dan contact op met één van de twee dyslexiecoaches:

Voor vmbo/mavo:  mevrouw E. Smolders esmolders@sondervick.nl.
Voor havo/vwo:       mevrouw F. Welling  fwelling@sondervick.nl