Skip to content

De opleiding

Is havo iets voor jou?

Je werkt graag samen en neemt je verantwoordelijkheid. Je vindt het leuk om naar oplossingen te zoeken en te leren in de praktijk. Herkenbaar? Dan pas jij in het profiel van een havo-leerling.

Voorbereiding op het hbo
De afkorting havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Op onze havo stomen we onze leerlingen in vijf jaar klaar voor het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Tweejarige brugklas havo/vwo

De brugperiode is bedoeld om te bekijken welk onderwijsniveau uiteindelijk het beste voor je is. Gedurende het eerste schooljaar worden de reguliere schoolvakken,  maatwerklessen, het excellent programma, wetenschapsoriëntatie en klassieke culturele vorming aangeboden.

Tweede klas
In de tweede klas kun je de keuze maken voor het gymnasiumtraject. Je volgt dan de extra vakken Grieks en Latijn. Gedurende de tweede klas maak je, samen met je mentor, de keuze voor havo, atheneum of gymnasium.

Waarom tweejarige brugklas havo/vwo?
De eerste paar maanden van de brugklasperiode staan voor veel leerlingen in het teken van wennen. Bij een tweejarige brugklas heb je ruim voldoende de tijd om te ontdekken wat echt bij je past. 

Oog op de toekomst en wereld

Op het Sondervick College leiden we onze leerlingen op tot wereldburger. Op onze school kun je jezelf oriënteren op de wereld om je heen. De ligging van onze school in de Brainport-regio speelt hierin een belangrijke rol. We besteden extra aandacht aan exacte vakken, robotica en nieuwe technologische ontwikkelingen. Daarnaast werken we samen met bedrijven en instellingen in de regio. Denk aan uitstapjes naar Strijp-S, de TU/e, musea en bedrijven.

Op de havo ga je ook aan de slag met wetenschapsoriëntatie. In deze lessen maak je kennis met allerlei aspecten van wetenschappelijk onderzoek. Dit begint al in de brugklas. 

Tweetalig onderwijs

Wil jij een wereldburger worden en kijk je graag over grenzen heen? Dan is tweetalig onderwijs (TTO) echt iets voor jou! Op onze havo kun je kiezen voor tweetalig onderwijs. Meer dan de helft van de lessen krijg je dan in het Engels.

Kiezen van je vervolgopleiding

Natuurlijk willen we dat je een vervolgopleiding kiest die bij jou past. Het helpt hierbij te weten wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Daarom werk je op het Sondervick College, naast de algemene schoolvakken, ook aan je toekomstdossier. In dit dossier staan opdrachten die je helpen een goede profiel- en studiekeuze te maken. Je oriënteert je op de beroepenwereld en in de vierde klas loop je een week stage bij een bedrijf of instelling naar keuze.

Je mentor en een decaan ondersteunen je bij het maken van je keuze. En helpen je met het kiezen van de vakken die je nodig hebt voor de vervolgopleiding van jouw keuze.

Lessentabel

Benieuwd naar welke lessen die je krijgt op onze havo? Bekijk dan onze lessentabel. Je ziet in deze tabel hier ook hoeveel lesuren per week er aan alle vakken worden besteed.

Doorstromen

Bij het doorstromen naar het volgende leerjaar staat voorop dat de leerling volgens de inschatting van de docentenvergadering kansrijk is in dat leerjaar. De bevorderingsnormen die we op het Sondervick College voor havo en vwo hanteren om dit te bepalen, kun je bekijken door op de button te klikken. Voor alle leerjaren geldt de algemene norm. Daarnaast zijn er enkele aanvullende, specifieke eisen voor de verschillende leerjaren.