Skip to content

Verwarmde leerplek voor iedereen

Vanwege de hoge energieprijzen hebben steeds meer leerlingen thuis geen verwarmde studeerplek. Graag wijs ik je op een initiatief van een van onze docenten. Een initiatief dat ervoor zorgt dat iedere leerling huiswerk kan maken in een verwarmde omgeving. Met ingang van 21 november kunnen leerlingen gebruikmaken van een verwarmd lokaal in onze school om hun huiswerk te maken en om te leren. Docenten zijn vrijwillig tot 17.30 uur in het lokaal aanwezig om toe te zien dat er rust in het lokaal is. Er is géén huiswerkbegeleiding in dit lokaal. Het is een huiswerkplek om zelfstandig het huiswerk te maken.

Wil jouw kind hier gebruik van maken?
Dan vragen wij je als ouder/verzorger dit formulier in te vullen. Je meldt je kind aan voor de gehele periode tot aan de kerstvakantie. Eind december evalueren wij en bekijken we of we ook na de kerstvakantie deze mogelijkheid aan kunnen bieden.

Heb je vragen?
Dan kun je terecht bij initiatiefnemer Antoon van Wolferen via e-mailadres awolferen@sondervick.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email