Skip to content

Veel geleerd tijdens 1,5 meteronderwijs

Toen aan het eind van zondagmiddag 15 maart het bericht kwam van de scholensluiting, had  directeur Martijn Verhagen al met de schoolleiding aan tafel gezeten. “We hebben direct een plan gemaakt hoe om te gaan met de schoolsluiting. We besloten om een coronacrisisteam in het leven te roepen en een expertteam.” Het expertteam, bestaande uit docenten en een ict’er, boog zich over de vraag hoe de overstap te maken naar online lesgeven. Al op woensdag 18 maart vonden de eerste online lessen plaats via Microsoft Teams.

Eenrichtingsverkeer in en om school
Ook toen we het bericht kregen dat de school vanaf 2 juni weer open mocht voor onderwijs werd er snel geschakeld. In een mum van tijd werden pijlen voor eenrichtingsverkeer in alle gebouwen aangebracht. De klassen werden ingericht met 9 of 10 tafels zodat de 1,5 meter afstand kon worden gewaarborgd. De nodige desinfectiepunten werden geplaatst en ook bij de ingang van alle klassen stond desinfectiemiddel klaar.

Een nieuw fenomeen: ‘1,5 meteronderwijs’
Vanwege de 1,5 meter afstand die van elkaar gehouden moest worden konden niet alle leerlingen naar school. “Ineens werd ‘1,5 meteronderwijs’ een nieuw begrip. Ik kan je zeggen een hele uitdaging. Iedere opleiding en ieder leerjaar heeft andere begeleiding nodig. Daarom kozen we ervoor om het 1,5 meter onderwijs ook op diverse manieren in te richten. Zo konden we meteen ervaring opdoen met verschillende scenario’s. Op het vmbo hebben de leerlingen om en om thuis en op school gewerkt. Bij de onderbouw van de mavo zijn we gestart met hybride lesgeven. Om en om kreeg een deel les op school terwijl het andere deel tegelijkertijd thuis via Teams de lessen volgde. Met de bovenbouw van de mavo, havo en vwo zijn we doorgegaan met online lessen. Alleen voor de gymles en mentorlessen kwamen de leerlingen naar school. Ook boden we ze de mogelijkheid voor maatwerk in de vorm van extra lessen op school. Het 1,5 meteronderwijs hebben we gecontinueerd tot 3 juli.” 

Een goede leerschool
We hebben veel geleerd de afgelopen periode. “Via deze weg wil ik alle ouders en leerlingen die ons van feedback hebben voorzien bedanken. De school wil de opbrengst van de afgelopen periode meenemen naar de volgende periode. “Met het expertteam gaan we door. Teams zal vaker ingezet worden omdat iedereen er inmiddels mee vertrouwd is. Een docent kan tijdens een toetsweek bijvoorbeeld via Teams een vragenuurtje aanbieden. Wel moeten we de balans werk/privé voor onze docenten niet uit het oog verliezen”, stelt Verhagen. Biologiedocent Iris van Dijk ziet de inzet van Teams ook wel zitten voor leerlingen die bijvoorbeeld vanwege ziekte langdurig thuiszitten. “Dan kan de leerling vanuit thuis de lessen volgen, terwijl ik diezelfde les ook in de klas op dat moment aan zijn/haar klasgenootjes geef.”

Vervelende situatie bracht positiviteit
Al met al concludeert de directeur dat deze periode vooral positiviteit heeft gebracht. “We hebben veel complimenten van ouders gehad over onder meer de tijdige communicatie. Iets wat niet altijd makkelijk was in een snel veranderende wereld. Docenten die elkaar helpen om de online lessen op te starten. Niet iedereen is nou eenmaal zo handig met Teams. Samen gingen we er 200% voor om het voor onze leerlingen in deze lastige periode zo goed mogelijk te organiseren. Waar ik moeite mee had de afgelopen periode? Dat ik steeds in een lege school rondliep. Ik miste de vertrouwde reuring. Ik ben blij dat we na de zomervakantie weer terug naar normaal kunnen.” Wel anticipeert de school op een mogelijke tweede coronagolf. “We zijn een noodscenario aan het schrijven voor het geval de crisis weer oplaait en de school weer deels of zelfs helemaal dicht moet.”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email