Skip to content

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2020-2021

Het schooljaar 2020-2021 stond in de hele wereld en óók op het Sondervick College in het teken van corona. We konden ons onderwijs maar héél kort op de manier aanbieden zoals we dat het liefste doen: samen met onze leerlingen in de school. Vanwege de pandemie werden we genoodzaakt onze lessen (gedeeltelijk) online aan te bieden.

Hoe was dat voor onze leerlingen? Hoe tevreden zijn ouders en leerlingen? Wat gaat goed? Wat kunnen we verbeteren? We hielden in april 2021 een tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen. We informeren u graag over de resultaten. De volledige rapportage leest u terug op scholen op de kaart.nl 

Onderwijs
Leerlingen zijn van mening dat de inzet van ICT tijdens de les (bijv. smartboards) nog aandacht verdient. Een aantal secties binnen school zijn hiermee aan het experimenteren. De kennis die zij opdoen delen ze met collega’s.

Vanuit een aantal ouders is er de zorg of leerlingen voldoende worden voorbereid op de komende schooljaren, hun verdere studietijd en hun plaats in de maatschappij. Sommige ouders geven ook aan dat wij als school de leerlingen meer uit kunnen dagen om het beste uit zichzelf te halen. Leerlingen vragen naar actievere lessen met variatie en soms ook meer ruimte om zelf aan de slag te gaan.

Ook de organisatie van extra activiteiten en stages werd genoemd als een verbeterpunt. Vanwege corona konden er helaas weinig tot geen buitenschoolse activiteiten plaatsvinden. We vinden het erg jammer dat de leerlingen deze extra activiteiten moesten missen. Ze zijn vaak bepalend voor de herinnering aan de schooltijd. We hopen dan ook dat er komend schooljaar wel ruimte is voor buitenschoolse activiteiten.

Mentoren
Leerlingen én ouders zijn zeer tevreden en enthousiast over de begeleiding van de mentoren. Bij sommige opleidingen scoren we zelfs hoger dan de benchmark. Daar zijn we trots op! Leerlingen voelen voldoende vertrouwen om naar hun mentor toe te stappen in het geval van problemen.

Leerlingen worden gehoord en gezien en hun mening op school telt. We hebben de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in mentoren door o.a. speciale mentortrainingen. Het is fijn om in de resultaten terug te zien dat dat zijn vruchten afwerpt. Sommige leerlingen ervaren dat het contact met vakdocenten niet altijd even soepel verloopt. We nodigen deze leerlingen uit om specifieke gevallen met hun mentor te bespreken.

Veiligheid
Leerlingen voelen zich over het algemeen veilig op school. Ze geven aan dat er weinig gepest wordt. Als er wel een voorval is zou school soms duidelijker mogen optreden. Brugklasleerlingen hebben sinds vorig jaar les in hun eigen gebouw. Dit wordt door deze leerlingen als zeer prettig ervaren. Er is wel een zorg om het sociaal welbevinden van leerlingen na de lockdown. Tijdens de lockdown raakten sommige leerlingen geïsoleerd, waardoor ze bij terugkomst op school extra aandacht nodig hadden. Voor ons een aandachtspunt om mee te nemen na een eventuele toekomstige lockdown. En ook zeker een signaal waardoor we nog meer tijd nemen voor groepsvorming aan het begin van ieder schooljaar.

De resultaten. En hoe nu verder?
De uitslagen van het onderzoek zijn onderwerp van gesprek in teambijeenkomsten van docenten. Er zijn verbeterdoelstellingen geformuleerd die opgenomen zijn in het teamplan.

Heeft u na het lezen van deze resultaten zaken waar u nog extra aandacht voor wilt vragen? Wilt u dieper ingaan op bepaalde onderwerpen? Dan nodigen wij u van harte uit om samen met andere ouders tijdens de klankbordgroep met ons in gesprek te gaan.