Skip to content

Tevredenheidsonderzoek 2021-2022

Hoe tevreden zijn ouders en leerlingen? Wat gaat goed? Wat kunnen we verbeteren? We hielden in het voorjaar van 2022 een tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen. We informeren u graag over de resultaten. De volledige rapportage (per opleiding) leest u terug op scholen op de kaart.nl .

Onderwijs
Leerlingen vinden dat docenten in de les te weinig aansluiten op nieuws en actualiteiten. Bij alle opleidingen scoren we hier onvoldoende op. Het gebruik van computers in de les scoort hoog. We zien dat het gebruik van laptops ter ondersteuning van het onderwijs over het algemeen goed geïntegreerd is in het aangeboden onderwijs. Sommige havo-leerlingen zouden nog meer inzet van ict tijdens de les willen.

Mentoren
Ouders en leerlingen zijn over het algemeen heel erg tevreden over de begeleiding die we onze leerlingen geven. We hebben goed zicht op onze leerlingen en weten waar en wanneer ze wat extra hulp nodig hebben. De mentor is betrokken en de lijntjes zijn kort.

Veiligheid
Leerlingen voelen zich veilig op school. Ze voelen dat ze zichzelf mogen zijn en geven aan dat er weinig gepest wordt. Op het moment dat er toch een incident is, zijn de leerlingen tevreden over het optreden door de school.

De resultaten. En hoe nu verder?
De uitslagen van het onderzoek zijn onderwerp van gesprek in teambijeenkomsten van docenten. Er zijn verbeterdoelstellingen geformuleerd die opgenomen zijn in het teamplan. Schoolbreed gaan we kijken hoe we structureel beter in de les kunnen inspelen op actualiteiten.

Heeft u na het lezen van deze resultaten zaken waar u nog extra aandacht voor wilt vragen? Wilt u dieper ingaan op bepaalde onderwerpen? Dan nodigen wij u van harte uit om samen met andere ouders tijdens de klankbordgroep met ons in gesprek te gaan.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email