Skip to content

Sondervick kerstactie voor opvangcentrum De Buitenjan

Ieder jaar in december zetten medewerkers en leerlingen zich in voor een goed doel. Dit jaar zamelen we geld in voor De Buitenjan in Veldhoven.

Een uitstapje voor bewoners van de Buitenjan
Sinds februari van dit jaar vangt de gemeente Veldhoven statushouders op in groepsaccommodatie De Buitenjan. Alle bewoners hebben een vergunning om in Nederland te mogen verblijven. De Buitenjan biedt naast onderdak ook ondersteuning en begeleiding aan de bewoners. Bewoners krijgen Nederlandse les en leren zwemmen en fietsen. Samen met United Work gaan bewoners aan de slag om een baan te vinden. Kortom, ze proberen al een begin te maken met de inburgering. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aangegeven dat ze vooral geholpen zijn met een financiële bijdrage voor ontspannende uitstapjes. En daar gaan we de komende week hard voor aan de slag!

Baantjes zwemmen, kerstconcert en flessen inzamelen
Medewerkers en leerlingen bedenken allerlei initiatieven om de komende weken geld in te zamelen. Zo gaan de leerlingen van de brugklas vmbo basis/kader zoveel mogelijk baantjes zwemmen.  Leerlingen van vmbo en mavo verzamelen legen flessen en de bovenbouw van vwo is druk bezig met de voorbereidingen van een kerstconcert.

Voor de kerstvakantie hopen we een mooi bedrag aan de bewoners van De Buitenjan te kunnen overhandigen. Doe jij ook mee?

Heb je vragen over de actie? Dan kun je terecht bij een van de managers onderwijs.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email