Skip to content

Sondervick College ontvangt keurmerk ‘Brainport School’

Vanaf 1 januari 2021 mag het Sondervick College zich officieel een Brainport School noemen. Een Brainport School staat voor het aanbieden van onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de wereld van morgen, waarin een lerend leven essentieel is. Een Brainport School werkt intensief samen met bedrijven in de regio om zo bij jongeren een onderzoekende en ondernemende houding aan te leren. Brainport is méér dan techniek. Brainport is óók design, duurzaamheid en food.

Onderwijsontwikkeling
De school sluit hiermee aan bij een netwerk van scholen waarin onderwijsontwikkeling een belangrijke rol speelt. In de samenwerking tussen de Brainport Scholen staan innovatie en kennisdeling centraal. Samen zoeken de docenten van de Brainport Scholen naar de vormgeving van toekomstbestendig onderwijs. De scholen hebben gezamenlijk zes pijlers opgesteld die leidend zijn: 3-O leren, omgevingsgericht leren, internationalisering, co-creatie, professionalisering, 21st century skills en leren op maat.

Onderzoekend, ondernemend en ontdekkend leren
Jasper Prins, coördinator Brainport op het Sondervick College vertelt: “Op onze school heb je het vak wetenschapsoriëntatie (WON) in havo/ vwo1 en vwo4. Onderzoekend leren komt terug in verschillende vakken, zoals bronnenonderzoek bij geschiedenis en plagiaatonderzoek bij muziek. Op de praktijkpleinen van het vmbo wordt gewerkt vanuit projecten waarbij leerlingen eerst zelf de oplossing voor een gegeven probleem moeten zoeken. De docent speelt bijvoorbeeld de klant voor een casus.

Omgevingsgericht leren
Samenwerking met bedrijven uit de regio is heel belangrijk. Rector Monique van Roosmalen: “ASML is een belangrijke partner van het Sondervick College.  ASML ontwikkelt activiteiten voor het onderwijs en die activiteiten worden op onze school getest en verfijnd. De school heeft bijgedragen aan de didactische kant van het Experience Center. Onze leerlingen hebben de mogelijkheid om het Experience Center van ASML te bezoeken.” Vanuit Sterk TechniekOnderwijs is er een samenwerking met ruim 80 bedrijven uit de omgeving. Zowel praktijkgericht onderwijs op locatie, als het bieden van stageplaatsen maakt daar onderdeel van uit.  “Ook komt het voor dat het bedrijfsleven een werkstuk laat maken op school door leerlingen. Een voorbeeld hiervan zijn de krukjes die leerlingen maken voor de Severinus Stichting in Veldhoven. Een samenwerking die al in 2004 is gestart, waarbij intussen al ruim 220 krukjes (maatwerk) gemaakt zijn.” vertelt Monique trots. “Ook is er voor Merenfelt een bankje ontworpen volgens de richtlijnen van de ergo-therapeut speciaal voor de beweegtuin.”

Internationalisering
Het Sondervick College biedt tweetalig onderwijs (TTO) aan op mavo, havo en vwo. Meer dan 50% van de lessen wordt in het Engels  verzorgd. TTO-leerlingen krijgen ELC als extra vak waarin ze meer leren over andere culturen. Verder krijgen deze leerlingen European International Orientation (EIO). Om deze opleiding aan te bieden zijn er een aantal native speakers in dienst.

Co-creatie
Vanuit het Sterk TechniekOnderwijs wordt er steeds meer gewerkt met hybride docenten. Medewerkers uit het bedrijfsleven die één dag in de week op school ondersteunen in de (praktijk)lessen. “Eén van onze docenten loopt op dit moment een praktijkstage bij een bedrijf in de regio om zo zijn eigen kwaliteiten te verbeteren. Hoe mooi is dat!”, aldus Monique van Roosmalen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email