Skip to content

Schoolkosten

Schoolkosten

We willen in geen geval dat schoolkosten voor ouders een belemmering vormen voor het volgen van onderwijs op onze school.
Mocht dat voor iemand wel het geval zijn, dan stellen we alles in het werk om een haalbare regeling te treffen.

De nota voor de schoolkosten ontvang je van OMO (Ons Middelbaar Onderwijs).