Skip to content

Preventieve kluisjescontrole

Donderdagochtend 15 december vond er op onze school een onaangekondigde preventieve kluisjescontrole plaats. Steekproefsgewijs is eenderde van de kluisjes in alle schoolgebouwen door wijkagent Khalid open gemaakt.

Bij de controle trof de wijkagent één zakje hasj aan. Deze is door hem in beslag genomen. De politie handelt de zaak verder af met de betrokken leerling. Gelukkig lagen in alle andere kluisjes alleen spullen die in een schoolkluisje thuishoren.  Leerlingcoördinator Moniek Pistorius: “We willen onze leerlingen en docenten een prettige leer- en werkomgeving bieden. Iedereen moet met een veilig gevoel naar school kunnen gaan. December is de maand waarop sommige leerlingen in de verleiding komen om (illegaal) vuurwerk af te steken. Met deze preventieve kluisjescontrole hebben we heel duidelijk een signaal afgegeven dat we dat op school niet tolereren. We kijken tevreden terug op deze actie”. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email