Skip to content

Gezonde en veilige school

Gezonde school

Onze school heeft het vignet ‘Gezonde School’ 2015-2018 en doet mee aan het Gezonde Schoolkantine project. Vanuit deze projecten, zijn de volgende initiatieven ontstaan:

  • Schijf van vijf: het assortiment in de schoolkantine bestaat voor 83% uit producten uit de ‘Schijf van Vijf’.
  • Signaleren en doorverwijzen: vroegtijdige signalering van risicofactoren bij leerlingen (zoals gescheiden ouders, pesten of overgewicht) en preventieve zorg.
  • Gezondheidseducatie: klassikale voorlichting over gezondheid.
  • Schoolomgeving: een optimale fysieke en sociale omgeving voor leerlingen om te leren.

Veilige school

Op het Sondervick vinden wij de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en gasten erg belangrijk. Om de veiligheid van iedereen op onze campus te garanderen, zijn de volgende maatregelen getroffen:

  • Ontruimingsplan voor de hele campus.
  • Veiligheidsplan Sondervick College. Dit plan omschrijft hoe wij onze leerlingen een sociaal veilige werk- en leeromgeving bieden.
  • Gedragscode voor alle medewerkers en leerlingen. In de code staat dat iedereen respect toont voor elkaar, elkaar aanspreekt bij ongewenst gedrag, niet praat over anderen en geen grove taal gebruikt.
  • Het Sondervick College heeft het keurmerk ‘Veiligheid in en om School’. Om onze school veilig te houden werken wij nauw samen met politie en hulpdiensten, BHV’ers en instanties.
  • Cameratoezicht. Over de hele campus en in de gebouwen zijn camera’s geplaatst uit veiligheidsoogpunt in overeenstemming met privacyregels.