Skip to content

Ouders gezocht voor medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is de vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en personeel op het Sondervick en zoekt voor volgend schooljaar nieuwe leden.  

De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van onze school. Dat vinden wij erg belangrijk, want alleen samen maken wij onze school nóg beter. De MR denkt bijvoorbeeld mee over de begroting, de overgangsnormering, het excursiebeleid, de veiligheid, de vrijwillige ouderbijdrage en de lessentabel. Belangrijke beslissingen maakt de school niet zonder instemming of advies van de MR. Dit overleg vindt 6 maal per jaar plaats op donderdagavond.  

De MR bestaat uit zes medewerkers, drie leerlingen en drie ouders.  Helaas zijn er dit jaar twee ouders bezig aan hun laatste schooljaar in de MR.  De MR wil hen alvast hartelijk bedanken voor hun inzet. Dit betekent ook dat er twee zetels voor de oudergeleding beschikbaar zijn.

Heeft u vragen of wilt u zich verkiesbaar stellen? Stuur dan uiterlijk maandag 9 januari een mail aan de voorzitter van de MR Tom Marx:Tmarx@sondervick.nl.  Zijn er meer kandidaten dan zetels? Dan volgen er digitale verkiezingen tussen 23 en 27 januari.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email