Skip to content

Ziek- en betermelden

Hoe meld ik mijn kind ziek?

Is uw kind ziek, dan dient u uw kind ziek te melden. Hiervoor belt u als ouder voor 8.30 uur naar onze school. Dit kan via onderstaand telefoonnummer:

Tijdens dit gesprek wordt gevraagd een inschatting te maken van de duur van de afwezigheid. U kunt dit terugzien in Magister. Wij gaan ervan uit dat de duur zoals doorgegeven is klopt. Mocht de ziekte langer/korter duren dan verzoeken wij u om nogmaals telefonisch contact op te nemen met school.

De mentor neemt snel contact met de ouders op als een leerling meerdere dagen ziek is. Zo worden achterstanden tot een minimum beperkt.

Op het Sondervick College houden we het aantal ziekmeldingen en de duur van de ziekmelding goed in de gaten. De achterstand in schoolwerk loopt bij veelvuldig verzuim snel op. Het verzuim van leerlingen wordt besproken binnen het OOT (Opleiding Ondersteuning Team) en indien zorgwekkend binnen het ZAT (Zorg Advies Team). Indien het verzuim alarmerend of signalerend is verwijzen wij de leerling door naar de schoolarts. We spreken over veelvuldig verzuim als een leerling drie keer ziek is gemeld.