Skip to content

Ondersteuning door intern begeleiders

Vanaf dit schooljaar gaan we de ondersteuning op het Sondervick College anders inrichten. Alle klassen krijgen een vaste intern begeleider toegewezen die voornamelijk werkt in groepsverband. Zo kunnen we preventiever werken, sneller zaken oppakken en beter inspelen op de groepsdynamiek in een klas. 

Deze intern begeleider is werkzaam vanuit het gebouw waar zijn/haar leerlingen les krijgen. Zo hopen we dat de drempel voor leerlingen lager wordt om contact op te nemen met de intern begeleider. De intern begeleider heeft nauw contact met het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam kan indien nodig externe hulp inschakelen. 

Dat we meer in groepsverband gaan ondersteunen betekent niet dat jouw kind geen individuele aandacht meer krijgt op school. Je kind kan altijd met de mentor of intern begeleider in gesprek gaan. Daarnaast kan je kind ook een gesprek aanvragen met schoolmaatschappelijk werk. Daar waar nodig is worden nog steeds individuele coachtrajecten aangeboden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email