Skip to content

Nieuw toetsbeleid: samen ontwikkelen, samen verder komen.

Op het Sondervick College staat leren en ontwikkelen centraal. Toetsen en toetsing zijn onlosmakelijk met ons onderwijs verbonden. Maar waarom toetsen we en waarom toetsen we op een bepaalde manier? Wat is de toegevoegde waarde van toetsing en welke frequentie is daarbij van belang of wenselijk? Het nieuwe toetsbeleid omschrijft de visie en afspraken rondom toetsing. We evalueren dit nieuwe toetsbeleid in de loop van het schooljaar met leerlingen, ouders/verzorgers via de klankbordgroepen en docenten.

Soorten toetsen
We maken onderscheid in formatieve en summatieve toetsen.

Formatieve toetsen
Het doel van een formatieve toets is om vast te stellen waar je je als leerling bevindt in relatie tot het leerdoel van een vak en wat er nog nodig is om dat leerdoel te bereiken. Voorbeelden van formatieve toetsen zijn alle opdrachten tijdens lessen, proeftoetsen, diagnostische toetsen, tussentijdse oefeningen, practica, onderzoeken, onderzoeksvoorstellen, e.d. Om formatieve toetsen functioneel te laten zijn is goede feedback van fundamenteel belang.

Summatieve toetsen
Deze zijn om na te gaan of je als leerling het studieonderdeel voldoende beheerst. Als tussen- of eindmeting aan het einde van een periode. De resultaten van summatieve toetsen worden door de docenten vastgelegd in Magister en tellen mee op het rapport en de overgangsnormering.

Aantal summatieve toetsen AVO vakken
M.b.t. planning en hoeveelheid toetsen gelden de onderstaande afspraken voor alle vakken, met uitzondering van de beroepsgerichte vakken van het VMBO:

Onderbouw:
-max. 10 toetsen per vak per schooljaar
-Talen max. 12 per schooljaar
Bovenbouw:   
-max. 8 toetsen per vak per schooljaar (incl. practica, mondelingen en verslagen)
-Talen max. 10 per schooljaar (incl. practica, mondelingen en verslagen)
Examenjaar:
-4x SE (inclusief practica, mondelingen, verslagen etc.)

Een leerling in de onderbouw heeft maximaal 2 leertoetsen op een dag en maximaal 5 leertoetsen per week, met uitzondering van de toetsweek.

De afspraken over het aantal toetsen in het toetsbeleid zijn met ingang van het schooljaar 2020-2021 geldig voor alle leerjaren met uitzondering van die leerjaren waarvoor het PTA reeds is vastgelegd voor het genoemde schooljaar (te weten vmbo-4, mavo-4, havo-4, vwo-5 en vwo-6 in 2020-2021 en vwo-6 in 2021-2022).

Aantal summatieve toetsen beroepsgerichte vakken
Op de pleinen van de beroepsgerichte afdelingen wordt voortdurend vanuit praktisch inzicht formatief getoetst. De summatieve toetsen omvatten vooral afrondingen van praktische opdrachten en werkstukken. Het aantal theoretische toetsen per schooljaar wat afgenomen wordt is maximaal 15.

Tijdpad van toetsing
-Een toets wordt minimaal vijf schooldagen voor afname opgegeven;
-Het resultaat van schriftelijke toetsen staat binnen tien werkdagen in magister, het resultaat van verslagen, opdrachten of werkstukken binnen vijftien werkdagen;
-Vijf schooldagen voorafgaand aan een toetsweek worden er geen toetsen meer afgenomen met uitzondering van voorbereidingsvrije toetsen.
-In de week voorafgaand aan de toetsweek en de week na de toetsweek worden er geen verslagen/projecten ingeleverd.

Gemiste toetsen
Leerling halen een gemiste toets binnen twee schoolweken in. De leerling neemt binnen twee schooldagen contact op met de vakdocent om een afspraak te maken over het inhaalmoment. Dienen er meerdere toetsen ingehaald te worden dan bespreekt de leerling dit met de leerlingcoördinator.

Het volledige toetsbeleid  

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email