Skip to content

Neemt u deel aan onze klankborgroep?

De schoolleiding van het Sondervick College vindt het erg belangrijk dat er sprake is van een goede wederzijdse communicatie tussen ouders en de school. Om dit te organiseren zijn klankbordgroepen in het leven geroepen. Dit zijn periodieke bijeenkomsten van ouders van leerlingen uit een bepaald leerjaar, die in gesprek gaan met de voor dat leerjaar verantwoordelijke manager onderwijs. Tijdens die klankbordgroepbijeenkomsten wordt gesproken over allerlei zaken die op school spelen. Dit kunnen zaken zijn die goed gaan, maar dit kunnen ook zaken zijn die minder goed gaan in de ogen van ouders of de school.

Vooral van zaken, die in de ogen van ouders minder goed geregeld zijn, is het belangrijk dat die op de juiste plek worden besproken. Niet op bijvoorbeeld het voetbal- of hockeyveld, maar op school met een verantwoordelijke persoon vanuit school. Dat is de enige manier, waarop er mogelijk iets gedaan kan worden aan deze zaken.

Het aantal klankbordgroepen is afhankelijk van het aantal ouders dat zich aanmeldt. Waarschijnlijk zal er voor iedere opleiding (vmbo, mavo, havo en vwo) minimaal één klankbordgroep voor de onderbouw en één klankbordgroep voor de bovenbouw zijn. Dit wordt bepaald als alle aanmeldingen zijn verwerkt.

Dit schooljaar wordt op drie avonden een klankbordgroep georganiseerd: 
– woensdag 4 november
– dinsdag 9 februari
– donderdag 20 mei
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur.
We starten met de deelnemers van alle klankbordgroepen centraal in de aula van gebouw D.

U kunt zich per mail aanmelden bij Ellen Keeris, ekeeris@sondervick.nl.

Graag vernemen wij uw naam en de naam van uw kind en de klas waarin hij/zij zit.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email