Skip to content

De opleiding

Leerjaar 1 en 2

Op onze mavo XL ga je na de introductieweek aan de slag in leerjaar 1. Dit betekent lessen volgen, huiswerk maken, werken aan projecten, maar ook in de pauzes kletsen met je vrienden en met je klas naar het herfstbal of op excursie.

In gesprek met je mentor
Aan het begin van het schooljaar heb je, samen met je ouders, een startgesprek met je mentor. Dit gesprek is bedoeld om kennis te maken en afspraken te maken voor het schooljaar. In de loop van het schooljaar vinden er nog een aantal gesprekken met je mentor en je ouders plaats. 

 

Voorbereiding op de bovenbouw
In het 2e leerjaar bereid je je voor op de bovenbouw. Welke leerstroom past het beste? Is dat een gemengde leerweg of juiste de theoretische leerweg? Dit doe je door een oriëntatie op de verschillende praktijkpleinen en een snuffelstage.

Leerjaar 3 en 4

Tijdens leerjaar 3 en 4 bereid je je voor op het eindexamen en het vervolgonderwijs: havo of mbo. Ook hier begin je met een introductieprogramma en een startgesprek met je mentor en je ouders.

Binnen de mavo XL zijn er twee leerwegen:

  • De gemengde leerweg. In deze leerweg heb je naast de algemene theoretische vakken ook 6 uur in de week praktijkvakken. De gemengde leerweg zorgt voor een goede doorstroom naar het mbo niveau 4. Heb je goede cijfers? Dan kun je met een diploma van de gemengde leerweg ook doorstromen naar de havo.
  • De theoretische leerweg. Hierbij heb je enkel theoretische vakken, zoals Nederlands, Engels en wiskunde. Met een diploma van de theoretische leerweg kun je direct doorstromen naar de havo van het Sondervick College. Uiteraard kun je met dit diploma ook naar het mbo niveau 4.

Tweetalig mavo XL

Wil jij mavo gaan doen en graag iets meer uit jezelf halen? Ben je geïnteresseerd in mensen in andere landen en culturen? Dan is tweetalig onderwijs (TTO) echt iets voor jou! Op onze mavo kun je vanaf komend schooljaar kiezen voor tweetalig onderwijs. Meer dan de helft van de lessen krijg je dan in het Engels. Je verdiept je in andere landen en culturen en zult actief gaan communiceren met leerlingen van jouw leeftijd.

Versterkt Engels

Engels leren door te doen
Zit jij op onze mavo en heb je behoefte aan meer uitdaging? Kies dan voor Versterkt Engels. Op onze mavo XL ben je actief bezig met Engels, je leert door te doen. We gebruiken een Engelstalige methode en oefenen het lezen, luisteren, schrijven en spreken in het Engels. In de les spreken de docent en leerlingen vooral Engels. Op deze manier wordt communiceren in het Engels heel gewoon en ben je straks goed voorbereid op je toekomst en vervolgopleiding.

Anglia Engels tijdens keuzewerktijd lessen
Tijdens de maatwerkuren kun je kiezen voor het volgen van Anglia Engels. Je werkt zelfstandig onder begeleiding van een docent, op jouw eigen niveau aan de verschillende vaardigheden. Aan het einde van het traject doe je examens van het Anglia Instituut in Engeland en krijg je bij voldoende resultaat een certificaat dat internationaal erkend wordt. De kosten zijn afhankelijk van het niveau dat je volgt.

Meer informatie hierover kun je lezen op www.anglia.nl.

Lessentabel

Benieuwd naar welke lessen die je krijgt op onze mavo XL? Bekijk dan onze lessentabel. Je ziet in deze tabel hier ook hoeveel lesuren per week er aan alle vakken worden besteed.

Doorstromen

De docenten vergaderen 3 maal per jaar over de vorderingen van alle leerlingen. Hierbij wordt gekeken naar rapportcijfers, maar ook naar de werkhouding in de klas en andere vaardigheden. In de onderbouw nemen we een aantal methode onafhankelijke toetsen af, om nog beter te kunnen bepalen wat al goed gaat en waar leerlingen nog extra aan moeten werken. Aan het eind van periode 2 krijg je een voorlopig advies, voor het komend schooljaar. De werkwijze en regels rondom doorstromen staan beschreven in onze determinatie.