Skip to content

Jasentha

"Voor sommige vakken heb je geen boeken meer nodig"

Denk je bij de middelbare school vooral aan leren uit boeken? Dat hoeft niet! Bij het Sondervick College zorgen we voor afwisseling. Al onze leerlingen hebben een eigen laptop. Sommige vakken volg je digitaal, voor andere vakken pak je een leerboek.

Jasentha James woonde vijf jaar op Sint Maarten. Ze verhuisde voor de tweede klas van de middelbare school terug naar Nederland. Nu zit ze in 4 vwo van het Sondervick College. Dat bevalt haar prima. “In de bovenbouw krijg je nog meer eigen verantwoordelijkheid dan in de onderbouw”, vertelt ze. “Je kunt makkelijker je eigen tijd indelen. In de tussenuren maak ik bijvoorbeeld vaak alvast mijn huiswerk.”

Online leren
Net als haar klasgenoten heeft Jasentha een eigen laptop. Zo leren leerlingen goed omgaan met de nieuwste digitale middelen. “Bij een aantal vakken heb je je laptop in de klas nodig”, zegt Jasentha. “In de tweede klas waren de lesprogramma’s voor biologie en geschiedenis bijvoorbeeld helemaal online. Daar hadden we geen gewone boeken meer voor. Nu gebruik ik de laptop veel bij het vak Wetenschappelijke Oriëntatie. En voor het programma Magister. Hier staan je rooster en cijfers in en je kunt er je huiswerk in plannen. Je ouders kunnen ook in Magister, dus een slecht cijfer geheimhouden is helaas lastig.” 

Laptopdokter
Jasentha gebruikt haar laptop graag, maar ze maakt ook nog steeds huiswerk in schriften. “Samenvattingen maak ik ook altijd op papier. Dan blijft het beter hangen. Dat er veel online kan, is handig. Ook tijdens corona: iedereen heeft Teams op de laptop staan, dus we konden meteen door met online onderwijs. En heb je problemen met je laptop, dan ga je langs bij de laptopdokter op school. Die zorgt dat de computer snel weer gemaakt is.”