Skip to content

Leerlingen denken na over telefoonregels

Afgelopen maandag ging het bij onze derdejaars leerlingen mavo XL de hele schooldag over hun telefoon! Een activiteit die op het programma stond vanuit Cultureel en Kunstzinnige vorming.

Gemiddeld 110 keer per dag op je telefoon
De dag begon met een bezoek aan een interactieve cabaretshow over het telefoongebruik van jongeren. Ze werden even aan het denken gezet. Hoe afhankelijk ben jij van je telefoon? Heb je ooit met cyberpesten te maken? Vervolgens gingen ze aan de slag met opdrachten. Aan het einde van de dag mochten de leerlingen hun eigen reglement opstellen.

Dat klinkt als muziek in de oren
Over de eerste regel waren ze het snel eens: muziek tijdens zelfstandig werken in klas mag (met oortjes uiteraard). Dat moest vast en zeker in het reglement komen te staan!
Aan de tweede en derde regel ging wat meer discussie vooraf. Telefoon mag in de broekzak, mits op stil (geen geluid en trillen). Telefoon vaker bij de les betrekken (inhoudelijk). Als laatste kwam daar toch nog een extra regel bij: heb respect voor elkaar, ook digitaal!

Klassenvertegenwoordiger Mick ondertekende het reglement namens de klas. En Stan deed dat namens Stichting Golden Cage. Mick: “Ik vind punt 4 wel belangrijk. We moeten respect hebben voor elkaar, ook digitaal. En geen foto’s en zo maken in de klas.”

Bestaand reglement blijft voorlopig nog van kracht
Het eindproduct van de dag was door leerlingen opgesteld. Het enthousiasme van de leerlingen om de regels radicaal in hun voordeel te veranderen werd door de heer van Lierop (manager onderwijs mavo XL) enigszins getemperd. De reglementen, van iedere klas een exemplaar, worden meegenomen in het managementoverleg van vmbo en mavo XL. Wellicht dat in de toekomst hierdoor het bestaande reglement op enkele gebieden wordt aangepast. Op dit moment ziet de school een te nadelig effect van het telefoongebruik op de schoolresultaten van leerlingen en blijft daarom het bestaande reglement voorlopig van kracht.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email