Skip to content

Inzet extra middelen na corona

Net zoals vorig jaar stelt het ministerie geld beschikbaar om de gevolgen van corona op te vangen en het onderwijs te verduurzamen. Het Nationaal Programma Onderwijs, oftewel NPO, biedt kaders waar scholen hun eigen plan op baseren. De ervaringen van vorig schooljaar, de uitkomsten van de ouder- en leerlingenvragenlijsten en evaluaties op school leidden tot een bijgesteld NPO-plan voor het Sondervick College. De medezeggenschapsraad stemde inmiddels in met dit plan. Wat u kind ervan merkt? U leest het hieronder.

Verhogen van het niveau van de lessen
We zetten een deel van het geld in om het algemene niveau van ons onderwijs te verhogen. Dit doen we o.a. door de inzet van extra vakondersteuning, bijscholing en professionalisering van onze docenten en het evalueren van de manieren van toetsen. Ook gaan we de leesvaardigheid van onze leerlingen bevorderen.

Extra begeleiding en coaching
We hebben een aantal coaches in dienst genomen die leerlingen individueel of in groepjes begeleiden bij sociaal-emotionele vragen. Deze coaches kunnen leerlingen ook hulp bieden bij het organiseren en plannen van huiswerk. De docenten en mentoren houden scherp in de gaten hoe het met leerlingen gaat. Als zij denken dat extra begeleiding goed is voor uw kind, neemt de mentor contact met u op. Merkt u zelf dat uw kind extra hulp nodig heeft? Geef dit aan bij de mentor!

Leerlingen uit leerjaar 2 krijgen een training MentaalSterk! waarin leerlingen meer leren over het omgaan met spanning, mindfulness en mentale veerkracht.

We investeren in verzuimcoördinatie. Zo hopen we leerlingen die regelmatig afwezig zijn nog beter te kunnen helpen en begeleiden om verder verzuim te voorkomen.

Extra activiteiten
Een deel van het geld zetten we in voor extra leerlingactiviteiten. Gedurende het schooljaar worden er extra activiteiten gepland om de sfeer en sociale omgang te bevorderen.

Evaluatie
Ook dit schooljaar analyseren we kritisch of de ingezette acties tot het gewenste resultaat leiden. Aan het einde van dit schooljaar vragen we leerlingen en ouders naar hun mening via de zogenaamde SET-vragenlijsten. Dat biedt ons de informatie om voor volgend schooljaar het plan indien nodig weer bij te stellen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email